• Nieuws

met o.a. een treffend lied over deze tijd van afstandsonderwijs

Beste ouders en verzorgers,

Op vrijdag 13 maart zagen wij u en de kinderen voor het laatst.
Het lijkt heel lang geleden.
Het is ook heel lang geleden.
 
Charlie uit groep 8a heeft deze huidige situatie prachtig onder woorden gebracht: https://youtu.be/tum9u_WM6ig
 
Hoe gaat het?
Gezondheid, het samen goed hebben en voldoende inkomsten voor het levensonderhoud zijn nu de belangrijkste zaken in het leven.
 
Er zullen zeker ouders en kinderen ziek zijn geweest of wellicht nog ziek zijn. 
In dat geval hopen wij dat jullie snel weer beter zijn.
Negen leerkrachten waren of zijn nog ziek. Van hen weten we dat het herstel ook de nodige tijd en energie kost.
Wij hopen dat u even kunt bijkomen van deze intensieve periode tijdens de paasdagen.

paasei.png
Van afstandsonderwijs naar school
Iedereen hoopt natuurlijk dat scholen na de meivakantie weer open zullen gaan, zodat de kinderen hun schoolvriendjes weer kunnen zien. Zes weken dicht + twee weken meivakantie is immers langer dan de zomervakantie. Dat is niet niks. 
 
Ook het leren gaat dan weer verder. Na weken van les met behulp van zoom, skype, teams, instructiefilmjes etc. zullen de kinderen weer ‘gewoon’ op school les krijgen. 
Wij zullen bekijken wat de kinderen vanaf 16 maart hebben opgepakt (ook met dank aan jullie, ouders!) en gaan met een beredeneerd aanbod verder. 
Nog voor de aankomende meivakantie overleggen de parallelgroepen (groep A en groep B) met de interne begeleiders hoe zij het onderwijs de komende periode tot en met na de zomervakantie zullen inrichten. 
Deze bijzondere zes weken van afstandsonderwijs kunnen immers niet voor de zomervakantie omgezet worden in ‘gewoon’ onderwijs.

lln.png
 
De methodegebonden toetsen en de Cito toetsen van juni zullen wij gewoon afnemen. 
Niet om te oordelen, maar om juist om te kijken hoe het is gegaan met de – digitale- interactie leerkracht-leerling en hoe het staat met de vaardigheden van onze leerlingen. 
Wij nemen die toetsgegevens mee om ons onderwijs, ook na de zomervakantie, zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.
 
vo.png
Het voortgezet onderwijs
De leerlingen van de groepen 8 zijn vorige week geplaatst op hun V.O. school voor na de zomervakantie. 
De meesten zijn geplaatst op een van hun favoriete scholen. Ieder jaar zijn er ook kinderen waarbij dat niet is gelukt en dan is het altijd even slikken vanwege de teleurstelling.
 
De leerlingen van de groepen 7 krijgen normaal gesproken voor de zomervakantie hun voorlopig schooladvies inzake het V.O. Dit jaar krijgen de leerlingen van groep 7 een ‘voorlopig’ voorlopig schooladvies.
De leerkrachten van de huidige groepen 7 hebben een aardig beeld van hun leerlingen, maar ook deze kinderen hebben zes weken geen regulier onderwijs genoten.
Rond de herfstvakantie krijgen de groepen 7 hun ‘echte’ voorlopig advies en vervolgens – zoals gebruikelijk – eind januari 2021 hun eindadvies.
 
De verbouwing
Volgend schooljaar staan wij in de planning van de gemeente om het gehele schoolgebouw zodanig op te knappen dat het gebouw weer dertig jaar mee kan. Er komen o.a. nieuwe deuren, nieuwe wc’s, nieuw marmoleum, nieuwe vloeren in de lokalen op de begane grond. De zolder aan de voorkant en de ruimte voor de koffiekamer worden anders ingericht, het gebouw wordt energiezuiniger gemaakt en er komt een lift naar de tweede verdieping.
Inmiddels is er iets meer duidelijkheid over het geheel:
Volgende week gaan we kijken bij de Meidoorn naar de leegstaande lokalen, die wij tijdens de verbouwing gaan gebruiken. Na de meivakantie gaan we met de aannemer rond de tafel om de planning en de logistieke gang van zaken goed door te spreken.
Zodra hierover meer bekend is, dan krijgt u dit te horen.
 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Een studiedag op: vrijdag 19 juni
 
Tenslotte wensen wij u en de kinderen fijne Paasdagen in deze bijzondere tijden.
We zullen dit niet snel vergeten.
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan.