• Nieuws

Met informatie over: goede voornemens voor het nieuwe schooljaar, het gymrooster, NSA en belangrijke data

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
 
26 augustus maandag eerste schooldag
10 september dinsdag informatieavond voor de groepen 4 t/m 8. Begint om 19.00 uur.
17 september dinsdag informatieavond voor de groepen 1/2 en 3. Begin om 19.00 uur.
25 september woensdag sportdag voor de groepen 1/2
27 september vrijdag studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij
 
Klaar voor de start!
team.jpg
Nog een paar nachtjes slapen en dan zijn de scholen in Amsterdam weer begonnen. 
Wij hopen dat u en de kinderen een fijne vakantie hebben gehad.
Wij hebben weer zin om te beginnen en de kinderen en ouders waarschijnlijk ook! 
 
In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie voor het komend jaar.
 
Goede voornemens voor het nieuwe schooljaar
Verkeer – Veiligheid – Parkeren & “Kom op tijd”
 
Rond 8.30 uur en 15.15 uur is het druk – erg druk – in en rond de St. Jan en de Meidoorn. 
Voor volwassenen is het al moeilijk genoeg om alles in de gaten te houden. Dus laat staan voor kinderen.
Wilt u hiermee s.v.p. rekening houden?
 
Het merendeel van de ouders en kinderen komt keurig op tijd op school. 
Het zijn vaak dezelfde ouders/kinderen, die te laat komen en dat is vervelend voor alle leerlingen en wel omdat:
  • de les wordt verstoord
  • diegenen die te laat komen, de instructie en onderwijstijd missen.
Als de zoemer gaat om 8.30 uur en om 13.15 moeten de kinderen in het lokaal zijn. 
De leerkrachten noteren de te laatkomers. 
Bij drie keer te laat in één maand krijgen de ouders een brief. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten zich op een door ons geplande ochtend om 8.00 uur melden bij de directie. Mocht dit allemaal geen effect hebben, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
 
Collecte 
Mees van groep 7 gaat samen met zijn moeder voor het KWF Kankerbestrijding collecte lopen. 
Op woensdagochtend 4 september staan zij voor de school om donaties in ontvangst te nemen. 
Voor meer informatie over de collecte zie ook te betreffende website:  https://www.kwf.nl/helpjijons/collecte/Pages/default.aspx
 
gym.png
 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 in de Chassékerk
  maandag   dinsdag   donderdag   vrijdag
8.30     8a Anne   3a Amber   5b Marloes
9.15     8b Karin   4a Anita   5a Fanny
10.15     7a Rianne   4b Annemiek   6a Sylvia
11.00     7b Sietse   3b Aranka   7b Sietse
x              
13.00 3b Aranka   5a Fanny   6a Sylvia   6b Laura
13.45 4a Melanie   5b Carla   6b Laura   8a Anne
14.30 3a Amber   4b Elaine   7a Nina   8b Karin

De lessen beginnen meteen aanstaande maandagmiddag. 
Dus groep 3b – 4a – 3a, neem deze eerste maandag je gymkleren mee!
 
De eerste groep van de ochtend verzamelt om 8.20 uur voor de kerk en de eerste groep van de middag om 12.50 uur voor de kerk. Zij gaan dus niet eerst de school in.
De laatste groep van de ochtend gaat gelijk vanuit de kerk naar huis of naar de overblijf. 
De laatste groep van de middag gaat gelijk naar huis of naar de naschoolse opvang. 
Zij gaan dus niet meer de school in.
 
De gymlessen voor de groepen 1/2 in onze speelzaal
Wilt u aanstaande eerste schooldag makkelijke gymschoenen, gymbroekje en shirt meegeven aan de kinderen in bijvoorbeeld een linnen tasje. Graag alles voorzien van naam.
 
Tijdens de gymlessen mogen de kinderen in verband met de veiligheid geen sieraden dragen. 
Wij adviseren daarom om sieraden op deze dagen thuis te laten.

nsa.png
Naschoolse activiteiten
In de eerste week krijgen alle leerlingen op papier het aanbod voor de periode tot de kerstvakantie mee.
 
Auditie Aslan Academie 
Muziekcentrum Aslan verzorgt de muzieklessen op school en de muziekband na schooltijd. 
Is het St.Jan aanbod niet voldoende en is uw dochter of zoon tussen de 7 en 14 jaar, houdt van muziek, dans of theater en wil hij/zij het maximale uit je talent halen in een dansgroep, musicalgroep, popband, klassiek ensemble, zanggroep of trommelclub? Meld uw kind(eren) dan aan voor de auditie voor de Aslan Academie op 25 augustus om 15:00 uur via info@aslanmuziek.nl. 
Deze auditie is op het muziekcentrum Aslan, Corantijnstraat 9.
 
De schoolkalender
We zijn bezig met de afronding. Zodra de drukker de kalenders klaar heeft, krijgt iedereen weer een kalender.
 
De informatieavonden
  • dinsdag 10 september om 19.00 uur voor de groepen 4 t/m 8
  • dinsdag 17 september om 19.00 uur voor de groepen 1 t/m 3
Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) en de andere ouders van de klas. 
U krijgt informatie over de leerstof en wat er allemaal gaat gebeuren.
Daarnaast wordt er ook gekeken wie klassenouder(s) voor het komend school wil/ willen zijn.
 
Het overblijven.
De prijzen zijn hetzelfde als vorig schooljaar.
jaarkaart € 205,00
64 keer € 84,00
32 keer € 45,00
16 keer € 26,00
4 keer € 8,00
1 keer € 3,00

U kunt de strippen-/ de jaarkaart kopen op maandagochtend om 8.30 uur of op di.do.vrij bij de directie.
 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 12 oktober 27 oktober
kerstvakantie 20 december vanaf 12.00 uur 5 januari
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus

Onze studiedagen zijn op:

  • vrijdag 27 september
  • donderdag 5 december de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
  • donderdag 19 december zijn de kinderen 's middags vrij en 's avonds hebben wij de kerstmaaltijd op school
  • vrijdag 31 januari
  • vrijdag 19 juni

We wensen iedereen een fijn schooljaar en hopen dat alle nieuwe leerlingen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen op de St. Jan.

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.