• Nieuws

met daarin o.a informatie over ons goedgekeurde drinkwater en carnaval

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
7 februari vrijdag
De Doeners gaan naar het Mediacollege.
Leerlingen krijgen hun rapport mee
14 februari vrijdagmiddag Carnaval
17 – 21 februari de hele week Voorjaarsvakantie
26 februari woensdag De groepen 3 en 4 gaan naar de Krakeling

Klaar voor de start
vl.png
 
Ze waren er klaar voor – onze 17 koppige Voorleesbrigade 2020. 
Na hun ontbijtje gingen zij om 8.30 uur de klassen in. 
Terwijl nu de andere kinderen zaten te genieten van hun ontbijt, las de Voorleesbrigade voor. 
Het was een geslaagde ochtend. 
Voorlezers en de ouders die ons hebben geholpen, bedankt voor jullie hulp.

vlag.jpg
Hoera een jongen!
Juffrouw Nienke en de rest van de familie van harte gefeliciteerd. 
Op 14 januari is Minne geboren. Het gaat goed met moeder en zoon.
 
Onze Doeners
Onze doeners uit de groepen 8 zijn de afgelopen periode druk in de weer geweest met het maken van een schoolkrant. Ze hebben zelf de krant ontworpen, copy verzameld en de krant in elkaar gezet.
Als “kers op de taart” gaan zij op 7 februari bezoek bij het Media College.
 

water.png
 
Drinkwater
Zoals u weet, is ook ons water onderzocht. 
Deze week kregen wij de uitslag binnen: het is helemaal in orde.


Verzuim - op tijd komen - leerplicht 
Alle basisscholen van Nederland zijn verplicht om het ongeoorloofd schoolverzuim te melden in een landelijke computer zodat leerplicht op de hoogte is. Het frequent te laat komen valt ook onder het ongeoorloofd schoolverzuim. Het is dus belangrijk dat de kinderen om 8.30 uur of om 13.15 in klas zijn. 
De laatkomers missen een stukje onderwijs en verstoren de les. 
De afgelopen maand januari zijn helaas te veel leerlingen te vaak te laat gekomen. We gaan ervan uit dat dit een uitzondering was. Betrokken leerlingen hebben allemaal een brief gekregen en aanstaande donderdag om 8.00 uur maken een aantal bovenbouwleerlingen samen met de directie hun eigen op ‘tijdkomplan’.
Schooltandarts
De komende week begint onze schooltandarts Karin Willemse weer in de - inmiddels bekende- container voor de school.
 
‘Sneue Gevallen’
De groepen 3 en 4 krijgen de komende periode les van de Krakeling in onze speelzaal. 
Op woensdag 26 februari gaan de kinderen naar de voorstelling ”Sneue gevallen” in de Krakeling. 
De voorstelling gaat over Bram die, zodra hij de voordeur uitstapt, wordt overspoeld door prikkels. 
Samen met Jan de Survival-Man beleeft hij allerlei avonturen.

leskist.jpg
Leskist Christendom
Ieder schooljaar staat een wereldgodsdienst centraal bij 
ons op de St. Jan. Dit jaar staat het Christendom centraal. 
In de week voor de voorjaarsvakantie krijgen de groepen 1 t/m 8 
uitleg over het Christendom van een medewerker van Arkade. 
Hiervoor hebben wij een leskist gehuurd met daarin allerlei materialen. 


 
carneval.png
 
Carnaval
Op vrijdagmiddag 14 februari vieren wij carnaval. 
Alle kinderen mogen deze middag verkleed naar school komen. De kinderen zullen ’s middags knutselen, een modeshow lopen, dansen etc.


 

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.

de eerste dag de laatste dag
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus

Een studiedag op: vrijdag 19 juni

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.