• Nieuws

​Beste ouders en verzorgers,

De agenda:

​18 januari ​vrijdag ​Eerste binnen les schooltuinen voor groep 6a
23 januari ​woensdag ​Voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 
​25 januari ​vrijdag ​Eerste binnen les schooltuinen voor groep 6b

 

2019
Hopelijk hebben u en de kinderen genoten van de kerstvakantie. 
Namens het team van de St. Jan wensen wij u en de kinderen alle goeds toe voor 2019!
 
Een goed voornemen
Zorg ervoor dat uw kinderen op tijd in het lokaal aanwezig zijn. Dat betekent dus vóór de zoemer.
Het merendeel van de kinderen komt keurig op tijd. 
Maar het zijn vaak dezelfde kinderen en ouders, die te laat komen. 
Zij verstoren de les en dat is vervelend voor iedereen.
 
Foto’s op onze site van Kerstmis 2018 
 
kerst 5a 1.png
Groep 5a vlak voor de kerstmaaltijd
 
Op onze website kunt u nog veel meer foto’s van het kerstfeest bekijken. 
Wij bedanken onze oud leerling Polly voor het maken van al deze foto’s.
 
Ook willen wij Rik en Margien (ouders van Lena en Ronja), Maggy (moeder van Isabelle en Sebastiaan), Geert (vader van Nina), Martijn (vader van Madelief en Jannes), Yehudi (vader van Pancho), Igmar (vader van Oona), Peter (vader van Lara) en Jeroen (vader van Sara) de ouders van onze ouderband bedanken. 
De laatste donderdag hebben zij vier keer de muzikale begeleiding verzorgd bij de vieringen. 
U heeft hen waarschijnlijk ook ’s avonds zien optreden op het Kortenaerplein.
Dankzij de ouders van de bar kreeg iedereen na het zingen vlot wat te drinken.
Het afbreken van de tent verliep iets minder soepel. De vader van Jesper uit 6a en de moeder van Sue uit 5a waren er alleen om 8.30 uur.  Er werden nog wat ouders en collega’s opgetrommeld, zodat de tent na een uurtje tenslotte toch in de speelzaal lag om te drogen.
 
 
geluk 1.jpggeluk 2 1.jpg
De kerstacties van onze groepen 8
De leerlingen van groep 8a van juf Suzanne en Sophie hebben tijdens de kerstmarkt o.a. hun zelf geknutselde spulletjes verkocht. Op de markt was het druk – erg druk en binnen een mum van tijd was alles verkocht. De totale opbrengst is rond de 900 euro. Dit mooie bedrag gaat naar de Stichting Hulphonden. 
Deze stichting traint honden voor o.a. volwassenen en kinderen die last hebben van autisme of blind zijn.
De leerlingen van groep 8b van meester Sietse hebben in het kader van de gelukslessen een spelletjes dag en theater georganiseerd voor de groepen 4. Ze hebben geleerd dat geluk geven net zo leuk is als geluk hebben. Ze hebben 587 euro opgehaald voor de stichting War Child. Deze stichting helpt kinderen in oorlogsgebieden.
Goed gedaan zo met elkaar en de ouders die de kinderen hebben geholpen met deze acties ook jullie bedankt voor jullie tijd en inzet. 
 
De afscheidsavonden voor de groepen 8 op: 5 en 9 juli
Gelukkig is het voor ons en de kinderen nog heel ver weg. 
Maar u kunt de datum wel alvast in uw agenda schrijven.
Op vrijdag 5 juli heeft groep 8a van Suzanne en Sophie hun afscheidsavond en op maandag 9 juli de groep van Sietse. Volgens de traditie eten wij van tevoren met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
Andere familieleden kunnen niet mee eten, maar zijn natuurlijk wél van harte welkom bij de voorstelling. 
Elke leerling krijgt vier toegangskaartjes voor de musical.
Na de afscheidsavond begint voor de leerlingen van groep 8 de zomervakantie. 
 
voorlees 1.png

Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari hoeven de kinderen thuis niet te ontbijten.
Geheel volgens de traditie eet de hele klas met elkaar en ondertussen worden zij voorgelezen.
De bekroonde voorleesboeken zijn al besteld en gedurende deze week zullen wij extra aandacht schenken aan het lezen.


Uitnodiging voor een feestje
Een feestje is leuk en tóch willen wij u verzoeken om de uitnodigingskaartjes voor een verjaardagsfeestje niet in de school / in de klas uit te delen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
 
VSO 1.png
 
Voortgezet onderwijs  -  informatie bijeenkomsten voor de groepen 7 en 8.
Ook dit jaar zijn er de bekende open dagen voor onze toekomstige brugklassers. Maar ook de ouders en leerlingen van onze groepen 7 adviseren wij om nu alvast een paar van deze informatie bijeenkomsten in januari, februari of maart te gaan bezoeken.
 
 
Want om zeker te zijn van een plaats adviseert men op je voorkeurslijst voor:
  • VMBO-B  VMBO-B/K – VMBO K (met of zonder LWOO) vier scholen op te geven
  • VMBO T met of zonder LWOO / VMBO T- HAVO minimaal zes scholen op te geven
  • HAVO / HAVO-VWO / VWO twaalf scholen op te geven.
Op onderstaande websites vindt u meer informatie over alle scholen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam en hun informatie bijeenkomsten:
http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/vo/opendagen
https://schoolwijzer.amsterdam.nl/
https://www.voschoolkeuze020.nl/home
 
In 2018 deden er 7420 leerlingen mee voor 10.075 plaatsen op 64 scholen.
Het resultaat was toen als volgt: 87% kreeg zijn/haar eerste voorkeur en 95% kreeg zijn 1e/2e/3e voorkeur.
Ook in 2019 zitten zo’n 7.000 leerlingen in groep 8 op de Amsterdamse basisscholen en voor hen zijn er ruim 10.000 plaatsen op het voortgezet onderwijs.
 
bso 1.png
Natuurfontein start op de St. Jan
Met ingang van 1 februari zal de bakfiets op de foto om 15.15 uur ook voor de deur van de St Jan staan. 
De Buitenschoolse Opvang “Natuurfontein” start namelijk dan ook met de opvang van een aantal leerlingen van onze school. 
De Natuurfontein is een BSO op het oude WG terrein. Maar de kinderen zijn meestal buiten in de natuur van Amsterdam, alwaar ze spelen en ook allerlei zaken ontdekken en onderzoeken. 
Meer informatie vindt u op : 
https://natuurfontein.nl/vestigingen/wg-terrein/

 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019
​de eerste dag ​de laatste dag
​voorjaarsvakantie ​16 februari ​24 februari
​mei vakantie ​19 april ​5 mei
​juni vakantie ​30 mei ​10 juni
​zomervakantie ​12 juli ​25 augustus
Onze studiedagen zijn op: 
Vrijdag 1 februari 
Donderdag 28 maart (deze studiedag is georganiseerd door ons schoolbestuur)
Vrijdag 28 juni.
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.