• Nieuws

Met informatie over: de vakantievriendjes , de zomerdip en de veranderingen in het schooljaar 2019-2020

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
5 juli vrijdag Afscheidsavond van groep 8a
8 juli maandag Afscheidsavond van groep 8b
10 juli woensdag De leerlingen van groep 2 t/m 7 krijgen hun rapport mee
11 juli donderdag De laatste schooldag van dit schooljaar.
Jaarverslag schooljaar 2018-2019
Een leraar aan het begin van het
schooljaar
Een leraar aan het einde van het
schooljaar

               

uil.png

               
uil 2.png

Nog een paar dagen en dan zit dit schooljaar er weer op. Zo erg als leerkracht “uil” in het plaatje hierboven, was het afgelopen jaar zeker niet. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar. 
Natuurlijk was er weleens wat, maar dat hoort bij het leven, dus ook bij ‘schoolse’ leven.
Het schooljaar 18/19 wat net als de jaren hiervoor een actief jaar, waarin veel met de kinderen is gedaan. 
Na de zomervakantie krijgt u ons jaarverslag, waarin u dit nog allemaal eens kunt teruglezen.
Zoals eerder gezegd nog een paar dagen tot de zomervakantie. We houden ons hoofd koel en zijn met elkaar bezig om de laatste zaken af te ronden. Afgelopen vrijdag tijdens de studiedag hebben wij met het team teruggekeken op het huidige schooljaar en vooruitgekeken naar het nieuwe schooljaar. 
Een groot gedeelte van de dag hebben de leerkrachten besteed aan het schrijven van de rapporten, het analyseren van de toetsen en de overdracht aan de nieuwe leerkracht. 
De studiedag hebben we afgesloten met een barbecue op het schoolplein.
 
Afscheid van onze “schatjes’ van onze groepen 8
Deze laatste periode zijn de leerlingen druk bezig geweest met het inoefenen van de door hen zelfgeschreven musical “Vergane Glorie”. We zijn heel benieuwd wat wij gaan zien op ons podium.
De ouders van de groepen 8 die geholpen hebben bij het maken van het fantastische decor en het inoefenen, willen wij ook langs deze weg hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet.

olympische dag.png
 
 
       De Olympische sportdag
      Jaarlijks doen onze leerlingen van de groepen 7 mee met de Olympische dag. 
       De gemeente organiseert deze dag met als doel dat:
        -  De leerlingen in aanraking komen met diverse sporten
        -  Leren sporten met andere kinderen uit Amsterdam.
 
       Naast boogschieten konden de kinderen ook: hockeyen, diverse vormen van           atletiek uitproberen, inline skaten en MBX-en.
 
       Het was een zeer geslaagde dag voor iedereen.


 
 
De rapporten
De leerlingen krijgen hun rapport mee op woensdag 10 juli. 
Wilt u deze s.v.p. na de zomervakantie weer inleveren? Alvast bedankt. 
 
Uitslag van de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad
De uitslag is als volgt:
Marsha: 46 stemmen
Jacquelien: 41 stemmen
Diederik: 67 stemmen
Margreet: 48 stemmen
Marsha en Jacquelien, bedankt dat jullie je kandidaat hebben gesteld. 
Margreet en Diederik, fijn dat jullie onze medezeggenschapsraad komen versterken.
 
Nieuwe dakpannen en zonnepanelen.
In laatste schoolweek wordt een steiger voor de school geplaatst. De bouwvakkers gaan in de vakantie meteen beginnen met het vervangen van de dakpannen, het dak isoleren en het aanbrengen van de zonnepanelen. Ook zal de buitenkant worden geschilderd. Het is de bedoeling dat het werk klaar is wanneer de school weer begint.
 
Stuur een kaartje naar school!
Het einde van het schooljaar is in zicht - de vakantie staat voor de deur.
In de zes weken zomervakantie zullen de kinderen van de St. Jan zich verspreiden over Amsterdam, Nederland, Europa en misschien wel andere werelddelen. Begin volgend schooljaar start de Kinderboekenweek met het thema 'reizen'. Wij willen jullie vragen om vanuit jullie dagje weg of vakantiebestemming een kaartje te sturen naar de school. Dan hebben wij een mooie verzameling voor het begin van het jaar!
Verstuur jullie kaartje naar:
 
St.Janschool
Kortenaerstraat 32
1057 JN Amsterdam
 
Een fijne vakantie gewenst!
Namens de Kinderboekenweekcommissie: Carla, Fanny en Marloes

Vakantievriendjes
vriendje.png
De vakantievriendjes/de vakantieknuffels zijn al gemaakt met de leerlingen van de groepen 5. 
Het vriendje gaat mee op reis naar ergens in Amsterdam, Frankrijk bij de rivier, naar Aruba of …. het vriendje heeft zijn eigen koffertje en paspoort. De leerling maakt een foto van het vriendje op vakantie. 
Na de zomer gaan we aan de slag met de foto’s.
De ouders van de groepen 5 krijgen nog meer informatie over dit project.
 
Voorkom een zomerdip
zomerdip.png
 
Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van kinderen in de zomervakantie terugloopt, omdat er niet meer dagelijks wordt geoefend. Vandaar de naam “zomerdip”. Om deze dip te voorkomen, is het belangrijk om ook in de vakantie te blijven lezen – al dan niet samen met uw kind. Een kwartier per dag is al voldoende.
Ook het onderhouden van de tafels is het belangrijk. Je kunt ze natuurlijk ouderwets opdreunen, maar je kunt ze ook op andere manier met je kind oefenen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlagen bij deze nieuwsbrief: tafels in beweging en vakantielezen.
 
Jammer: NSA-sport
Is er niet meer in het nieuwe schooljaar.
Eigenlijk worden we – lees de kinderen – een beetje gestraft. Met andere woorden we doen het te goed. 
Teveel kinderen zijn namelijk lid van een sportvereniging en daarom krijgen we het volgend schooljaar geen geld meer van de gemeente om dit te organiseren.
 
In schooljaar 2019-2020
  • Gaan we samenwerken met de Krakeling. Alle groepen krijgen een aantal theaterlessen op school. Vervolgens gaan we een voorstelling bekijken in de Krakeling.
  • Gaan we starten met een nieuwe rekenmethode namelijk “Getal en Ruimte junior”.                                   Onze huidige methode was aan vervanging toe en de didaktiek van het rekenonderwijs is de afgelopen acht jaar ook veranderd.
Op onze informatieavonden zullen wij u meer vertellen over onze nieuwe rekenmethode.
De groepen 7 en 8 blijven nog met de huidige methode werken.
 
  • Zijn de informatieavonden voor het nieuwe schooljaar:
  1. op dinsdag 10 september om 19.00 uur voor de groepen 4 t/m 8.
  2. op dinsdag 17 september om 19.00 uur voor de groepen 1/2 en 3.
U kunt dan kennis maken met de leerkrachten en de andere ouders van de klas.
 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2019-2020
de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 12 oktober 27 oktober
kerstvakantie 20 december vanaf 12.00 uur 5 januari
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Onze studiedagen zijn op:
  • vrijdag 27 september
  • donderdag 5 december de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
  • donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij en ’s avonds hebben wij de kerstmaaltijd op school
  • vrijdag 31 januari
  • vrijdag 19 juni
 
Op deze dagen cq dagdelen zijn alle leerlingen vrij.
 
vakantie.png
Bedankt!
Tenslotte willen wij alle ouders bedanken voor hun hulp en tijd het afgelopen schooljaar. Wij (de kinderen en de leerkrachten) op de St. Jan zijn blij met jullie ondersteuning. We mogen daar best trots op zijn.
Nogmaals bedankt en geniet van de vakantie en tot maandag 26 augustus.
Voor de leerlingen van de huidige groepen 8 straks veel succes op jullie nieuwe school.
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan.