• Nieuws

met o.a. informatie over onze afscheidsavonden van groep 8, de enquête van de MR, Ancestors unKnown, vakantievriendjes, verkeer en drukte, uitplaatsing in de Meidoorn en nog veel meer.

Beste ouders en verzorgers,

Schooljaar 2019 - 2020
 
Een bijzonder jaar voor ons allemaal.
Een jaar van thuis werken en thuis lesgeven, ziekte in het gezin of in de familie, ineens moesten er veel zaken anders en niet één keer maar meerdere keren schakelen…
Maar jullie (leerlingen & ouders & leerkrachten) hebben het allemaal goed - heel goed -gedaan.
Onze complimenten en dank hiervoor.
Het was voor iedereen wel weer even wennen op 8 juni met z’n allen in de klas. Maar het voelt nu weer als vanouds en alle kinderen zijn gezond teruggekomen.
 
De Medezeggenschapsraad heeft een enquête gemaakt voor ouders en leerkrachten om uit te vragen hoe zij deze periode hebben ervaren. Het zijn 3 vragen en kost ongeveer 3 minuten werk. Wij hopen dat u allen deze enquête invult:
https://forms.gle/k4kY6UkPi6vegTmF9
 
Afscheidsavonden nieuwe stijl
afscheid.jpg
groep 8a
 
Afgelopen vrijdag en maandag hebben wij afscheid genomen van onze leerlingen van groep 8 en hun ouders.
Geen musical, want met 120 man/vrouw in onze speelzaal, kan nu niet.
Kinderen en juf Karin, Mirthe en Anne maar vergeet ook de ouders van groep 8 niet, hebben deze uitdaging voortvarend aangepakt.
Samen met de kinderen hebben we een script geschreven voor een prachtige film. 
Ook later zullen de kinderen en hun ouders deze film zeker met veel plezier terugkijken.
Er zijn prachtige posters gemaakt. U vindt deze in de bijlagen. De foto's van groep 8b en de ook andere foto's van groep 8a zullen na de zomervakantie op onze website worden geplaatst.
 
De afscheidsavond begon eigenlijk al vrijdagochtend om 8.45 uur. De leerlingen van groep 8 mochten een kwartiertje later op school komen. Alle andere 420 kinderen van de St. Jan samen met de ouders van groep 8 vormden een prachtige erehaag waar zij doorheen mochten lopen.
Ze werden zeer warm binnengehaald en tegelijkertijd ook uitgezwaaid.
Onze oudermuziekband was erbij om alles van een vrolijke muzikale noot te voorzien.
 
De afscheidsavond zelf
Onze hoofdingang was omgetoverd in Hollywoodachtige sferen: met een rode loper, the Walk of Fame, palmbomen en spotlights. Al onze jonge filmsterren gingen samen met hun ouders op de foto. 
In de vier lokalen op de begane grond hebben we naar de film van de kinderen gekeken.
Op de speelplaats volgde het officiële gedeelte: een korte speech – van de glijbaan af en vervolgens kregen de kinderen hun plakboek waar ze acht jaren aan hadden gewerkt en hun getuigschrift.
 
afscheid 8b.jpg
groep 8b
 
Afscheidslied
De jaren hiervoor zongen alle leerkrachten de kinderen nog toe. Dat kon nu ook niet, maar elk nadeel heeft zijn voordeel: iedereen kan het thuis nu rustig nog eens bekijken en beluisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=vEb5ERTjEqY&feature=youtu.be
 
ancestors.jpg                                      vakantievriendje.jpg
 
Ancestors unKnown en Vakantievriendjes
Ook dit jaar hebben de leerlingen van groep 8 familieverhalen opgetekend en verwerkt in hun eigen archief pop-up museum. Vanwege de corona richtlijnen hebben zij dit keer een virtuele expositie samengesteld waarbij de leerlingen een ‘1 minuutje’ over hun pop-up museum hebben ingesproken. 
Het resultaat is indrukwekkend.
 
De leerlingen van groep 5 hebben de afgelopen week hard gewerkt om hun vakantievriendje af te maken. Samen met het speciale paspoort gaan zij de vakantie in. 
Wij horen en zien na de vakantie wat zij de komende 6 weken beleefd hebben.
 
 
cito.jpg ​Tja en hoe zit het dan met de leerachterstanden?
De kranten stonden er immers vol van.
Gelukkig hebben wij de afgelopen weken de Citotoetsen en de methodetoetsen  afgenomen.
rapport1.jpg

Als we schoolbreed kijken naar de resultaten, dan zijn we tevreden – heel tevreden. De landelijke norm is dat 60% van de leerlingen een voldoende haalt. Onze eigen doelstellingen zijn iets hoger namelijk: 70% van de leerlingen haalt een voldoende score.
Dat hebben wij (lees de kinderen, de ouders met thuisonderwijs en de leerkrachten) gehaald.
Kortom goed gedaan.
Individueel zien we wel verschillen en die zijn zo verschillend dat je hiervan geen één verhaal kunt maken. 
Bij het ene vak zijn sommige kinderen gegroeid en andere weer wat gedaald.
We pakken dit na de zomervakantie weer op.
 
Het nieuwe schooljaar
Geen nieuwe gezichten bij de leerkrachten.
Wel hebben we drie Lio-ers aangenomen. Lio-ers zijn leerkrachten in hun laatste jaar van hun opleiding, die stage lopen en werken op een basisschool.
  • Daphne Pos komt stage lopen in 1/2c (juf Esmee)
  • Iris de Boer in groep 6b (juf Laura)
  • Esther Urban in groep 6a (juf Fanny)
Zij komen alle drie op de maandag en de dinsdag wij ons.
 
Hoe en wat straks op 17 augustus (de eerste schooldag)?
Mogen de ouders straks weer de school in? Dat is nu nog niet bekend.
In de laatste week van de zomervakantie krijgt u van ons meer informatie.
 
Wel is bekend dat de onze groepen 7 en 8 het komend schooljaar in de Meidoorn zullen zijn. 
Hun eerste schooldag – op maandag 17 augustus om 8.30 uur – begint op het schoolplein. 
Vervolgens lopen wij samen naar de Meidoorn toe. Hopelijk kunt u als ouders ook mee in de Meidoorn.
De ouders en verzorgers van de groepen 7 en 8 leerlingen krijgen hierover nog een aparte brief. 
 
De 1,5 meter
Tussen de leerlingen was dit al los gelaten. 
Met ingang van 1 juli ook tussen de leerlingen en de leerkracht. 
Indien de leerkracht dit ook goed vindt. Tussen volwassenen nog niet. Graag aandacht hiervoor.
 
fout-goed.jpg
 
Whatsapp – TikTok – praat erover
Het is handig en verstandig om regelmatig de telefoon van uw jonge kinderen samen te bekijken en afspraken met elkaar te maken wat wel/niet wenselijk is.
Recent zag ik whatsapp berichten op een telefoon van een leerling van groep 5, die ik hier niet ga typen….
TikTok: Behoorlijk populair om je eigen filmpjes hierop te zetten en anderen te bekijken. 
Maar ook hier aan kunnen nadelen zitten. Denk aan de privacy en ook de reacties van kinderen op het filmpje. Praat hierover met je kind: wat je in de dagelijkse omgang niet doet met elkaar, doe je ook niet via je telefoon.
 
Het verkeer
Het is druk in de Kortenaerstraat, dat is bekend.
Daarom is het niet handig om met de auto de straat in te rijden ’s ochtends vroeg of als de school uitgaat. 
Ook de fietser en de bakfietser moeten uitkijken. Een kind schiet zo tussen een auto door de weg op.
Aan de wijkagent hebben wij doorgeven dat twee bestuurders kinderen in gevaar brachten de afgelopen weken. Ook hebben twee mensen van de deelraad naar de situatie gekeken. 
We pakken de verkeerveiligheid gelijk na de zomervakantie weer op.
Maar !!!
Het allerbelangrijkst is natuurlijk ons eigen (verkeers)gedrag.
Kleine kinderen letten wel op, maar niet altijd. U wilt toch niet de eerste zijn, die een kind aanrijdt voor de school?
 
Het overblijven in 2020 / 2021
Voor het nieuwe schooljaar kunt u ook via een overschrijving een overblijfkaart kopen.
 
De prijzen zijn als volgt:
  • Voor het hele schooljaar: € 205,00
  • NB Indien u vorig schooljaar al een kaart had gekocht voor het hele jaar, dan betaalt u € 165,00 voor een heel jaar
  • € 85,00 voor 64 keer overblijven
  • € 45,00 voor 32 keer overblijven
  • € 26,00 voor 16 keer overblijven
  • €  8,00 voor 4 keer overblijven
  • €  3,00 voor 1 keer overblijven
 
Het bedrag kunt u overmaken op:
Rekeningnummer: NL88 INGB 0651 5792 52
Ten name van: ASKO inz St. Janschool NSA
Wilt u svp bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter vermelden en de groep en het bedrag voor 17 augustus overmaken.
Alvast bedankt.
 
Als ouders in het nieuwe schooljaar weer de school in mogen komen, dan kunt u de kaarten op maandagochtend om 8.30 uur in de koffiekamer kopen. 
U kunt ook het bedrag in een envelop met daarop de naam van uw zoon of dochter + de groep afgeven aan de conciërge, directie of de leerkracht.
 

lunch.jpg
 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021
de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 10 oktober 18 oktober
kerstvakantie 18 december vanaf 12.00 uur 3 januari
voorjaarsvakantie 20 februari 28 februari
Goede Vrijdag + Pasen 2 april 5 april
meivakantie 24 april 9 mei
Hemelvaart 13 mei 16 mei
Pinksteren 24 mei 24 mei
junivakantie 5 juni 13 juni
zomervakantie 9 juli 22 augustus
Onze studiedagen zijn op:
vrijdagmiddag 4 december- vrijdag 25 september – vrijdag 29 januari – donderdag 1 april – vrijdagmiddag 25 juni
 
vakantie.jpg
De zomervakantie begint voor de kinderen op donderdag 2 juli om 15.15 uur en op maandag 17 augustus zien we iedereen weer terug.
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie.
 
Met vriendelijke groet,
Het team van de St. Jan.