• Nieuws

met informatie over o.a. het halen/brengen vanaf volgende week maandag 8 juni wanneer alle kinderen weer tegelijkertijd naar school komen

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
8 juni maandag Alle kinderen gaan weer naar school
19 juni vrijdag Studiedag alle leerlingen zijn vrij
1 juli woensdag De leerlingen (vanaf groep 2) krijgen hun rapport mee
2 juli donderdag Om 15.15 uur begint voor de leerlingen de zomervakantie

 
open2.png


 
Hoera,
 
Alle kinderen gaan weer naar school:
 • geen thuisonderwijs meer
 • geen ochtend- of middag shift
 • het normale rooster start weer
 • en eindelijk weer even rust thuis en tijd voor u zelf en/of het werk.
Bijna net als voor 17 maart, maar toch niet helemaal.
 
 
In deze nieuwsbrief veel informatie over de start vanaf 8 juni en de vier weken tot de zomervakantie.
 
Met zijn allen (nummer 1)
Dat zal weer even wennen zijn voor de kinderen en de leerkrachten. Op vrijdag 13 maart waren zij voor het laatst met elkaar in de klas. Toen zes weken thuisonderwijs en vervolgens twee weken meivakantie. 
Vanaf 11 mei vier weken ’s ochtends of ’s middags naar school. Dat is bij elkaar 12 weken! 
Best wel lang  - heel lang - als je dit zo leest.
Nu nog vier weken samen. Ook weer spannend en even wennen aan elkaar.
Maar kinderen en leerkrachten zijn door de afgelopen maanden gewend geraakt om snel te schakelen, dus dat zal wel lukken. U moest ook voortdurend schakelen, dus dat zal deze keer vast weer lukken. 
Fijn om weer het normale ritme op te pakken.
 
Met zijn allen (nummer 2)
Het wordt straks weer druk in de Kortenaerstraat als de kinderen komen en naar huis gaan. 
We hebben het wel over 477 leerlingen en ……... ouders, die met de kinderen meegaan.
 
Volgens het nieuwe protocol:
 • mogen de ouders bij het halen en brengen nog steeds niet de school in
 • moeten volwassenen onderling 1,5 meter afstand houden
 • 1,5 meter afstand houden tussen de kinderen laat men los
 • 1,5 meter afstand houden tussen de leerkracht en de kinderen is een mooie wens maar met 30 kinderen in de klas is dit niet te doen
 • Ziek – verkouden – keelpijn? De kinderen en de leerkrachten blijven dan thuis. Als er sprake is van koorts of benauwdheid, dan moet het hele gezin thuisblijven, 24 uur klachtenvrij, dan weer naar school
 • Gaan/mogen we ook weer gymmen conform het protocol.
 
 
Halen en brengen
Onze schooltijden worden weer als vanouds:
Om 8.20 uur de deur open – om 8.30 uur in het lokaal, want dan begint de les,
pauze om 12.00 uur en overblijven.
Om 13.10 uur de deur open – om 13.15 uur in het lokaal tot 15.15 uur.
Op de woensdag tot 12.00 uur.
Sommige scholen houden hun Corona tijden aan of gaan nu van een ochtend/middag shift naar een continurooster. 
Dat doen wij dus niet.
 
Gelukkig
En..nog een keer gelukkig.
Komen onze overblijfkrachten weer terug. 
Daar zijn wij heel blij mee, want zij hebben ook te maken met ongeveer 25 overblijvers. 
En wie weet horen zij zelf of hun familiedelen tot de risicogroep.
 
 
Vanaf 8 juni gaat het als volgt:
bushalte.png

Alle kinderen van de groepen 1/2 gaan via de hoofdingang (aan de kant van de kerk) naar binnen.

Binnen is een busstation - er staan banken, daar gaan de kinderen op zitten. Is de bank vol (de bus vol) dan gaan zij met een leerkracht naar boven. Hun eigen leerkracht staat in de gang bij de klas op hen te wachten.


Alle andere kinderen (groep 3 t/m 8) gaan zelfstandig via de zij-ingang (aan de kant van het Kortenaerplein) naar binnen.
Ook groep 3!  Zij lopen via de speelzaal naar hun eigen klas.
 
 Als de kinderen naar huis gaan dan:
 • gaan de groepen 3 t/m 8 via de zij-ingang (Kortenaerplein) naar buiten. De eerste groep die buiten komt, loopt zo ver mogelijk door.
 • Gaan de groepen 1/2 via de hoofdingang naar buiten. Het busstation is verplaatst voor de school. De groepen 1/2 A B C D E hebben een eigen plekje voor de school. Vanaf daar kunt u uw zoon of dochter meenemen.
 
Wij verwachten van u het volgende:
Het is een hele waslijst, maar wij vinden het belangrijk dat iedereen heel duidelijk weet waar hij/zij aan toe is. En niet van die - soms onduidelijk regels - vanuit de regering: 
“Je mag naar buiten, maar blijf zoveel mogelijk thuis” 
“Met drie mensen samen: is dat nu toeval of een afspraak?”
We doen dit vanwege onze eigen gezondheid en ook die van u en uw familieleden.
 
Daar gaat ie dan:
 
 1. Laat kinderen zoveel mogelijk alléén naar school gaan
 2. Neem afscheid op de hoek van de straat en geef daar zoveel knuffels als u wilt
 3. Neem afscheid voor de deur of de overkant van de straat en ga dan meteen naar werk, huis/school
 4. Bovenstaand is natuurlijk gekoppeld aan de leeftijd van je kinderen
 5. Kom op tijd op school en haal uw zoon of dochter ook op tijd op
 6. Ga niet voor de ramen staan of zwaaien
 7. Blijf niet hangen na 15.15 uur voor de school of op het Kortenaerplein
 8. Hou tussen de andere ouders 1,5 meter afstand aan
 9. Trakteren mag weer: we gaan ervan uit dat het hygiënisch verantwoord is
 10. Met elkaar gaat vast wel lukken
 
We zullen in de eerste week kijken hoe e.e.a. gaat lopen en indien nodig bijstellen. 
Met de kleuters gaan we het naar binnenkomen ook zelf oefenen.
 
parkeren.jpg
Om wat ruimte te krijgen bij de hoofdingang, zullen we de fietsen die geparkeerd staan op het open stukje bij de prullenbak weghalen.
Kortom svp daar geen fietsen parkeren. 
Ook niet bij het halen en brengen.


 
rapport.png
Bij ons krijgen de kinderen vanaf groep 2 gewoon hun rapport mee op woensdag 1 juli. Zij hebben immers zes weken thuisonderwijs gehad van u en de leerkrachten en vier weken in shifts. 
Het andere gedeelte van het schooljaar hebben ze wel gewoon les gehad. Natuurlijk houden we rekening met de Corona periode. We praten zeker niet over slecht wanneer de vaardigheidsgroei is gestopt. De meeste kinderen zijn gewoon doorgegaan en wellicht ook gegroeid in vaardigheid.
 
 
Zoals gebruikelijk zal de laatste periode van het schooljaar -dus vanaf 2 juni in het teken staan van testen en toetsen. De Amsterdamse scholen zijn dit verplicht. Je kunt dit ook doen in september, dat vinden wij niet handig. Wij willen immers weten hoe uw zoon of dochter ervoor staat. Niet om te oordelen, maar om te kijken wat heeft hij/zij nodig bij de start van het volgend schooljaar.
Indien u een gesprek wilt met de leerkracht, dan kun het beste mailen om een afspraak te maken.
 
telefoon.png
Appen
Heel handig bij: “Schat, ik kom later thuis. De trein heeft vertraging”. 
“Wie wil svp een euro overmaken voor een bos bloemen”.
Appen
Niet zo handig bij: onrust of vragen. Neem contact op met de leerkracht of ons en dan krijgt u antwoord. Je weet dan gelijk wat er speelt. 
Anders krijg je allemaal van die Trump-achtige taferelen en daar wordt niemand vrolijk van.
 
 
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Raad van de ASKO
Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR!
Aan het eind van dit schooljaar ontstaan er meerdere vacatures voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar 2 ouders die het nut en de noodzaak inzien van een goede medezeggenschap op ASKO-bestuursniveau. Voor de oudergeleding is het van belang dat zij één of meerdere leerlingen op een ASKO-school hebben zitten, liefst nog een aantal jaar.
 
De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO.
De GMR vergadert circa 7 keer per jaar op dinsdagavond vanaf 18.00u. 
In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR.
Als je geïnteresseerd bent, dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 12 juni 2020. 
Indien nodig volgen daarna verkiezingen, waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben.
Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naar Marieke Weijers: m.weijers@askoscholen.nl.
 
                                                                      aslan.png

 Save the date:  Aslan Zomerschool 10 augustus t/m 14 augustus 2020        
Gek op muziek, dans en/of theater? Ben je tussen de 7 en 12 jaar? Geef je dan op voor de Aslan Zomerschool. Bij de Zomerschool werk je in de laatste week van de zomervakantie iedere dag aan andere skills. 
Van capoeira tot dj en van samba percussie tot streetdance. 
Aan het eind van de week geef je een spetterende eindpresentatie. 
En heb je daarna de smaak te pakken? Dan kun je een vervolgcursus volgen op jouw school via het project Muziek in mijn Buurt. Voor kinderen met een Stadspas worden de Zomerschool en de vervolgcursus helemaal vergoed. Meer info? Mail naar: info@aslanmuziek.nl. aslanmuziek.nl
 
Best of the West
Ben je tussen de 8 en 23 jaar? Woon, werk of ga je naar school in Amsterdam West én heb je een talent dat je graag wilt laten zien? Meld je dan snel aan via www.bestofthewest.nl. Daar vind je ook de regels en voorwaarden. Wat kun je winnen? Het totale prijzenpakket heeft een waarde van € 8.000,-.
Alle prijzen zijn bedoeld om je verder te helpen met je passie. Zo kun je bijvoorbeeld repetitie- en studiotijd, workshops en (vervolg)opleidingen winnen. Alles om je talent nog meer te ontwikkelen. 
Wie gewonnen heeft, hoort dat direct na afloop van de jury. 
 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020
de eerste dag de laatste dag
zomervakantie 3 juli 16 augustus

Een studiedag op: vrijdag 19 juni
 
 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021
de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 10 oktober 18 oktober
kerstvakantie 18 december vanaf 12.00 uur 3 januari
voorjaarsvakantie 20 februari 28 februari
Goede Vrijdag + Pasen 2 april 5 april
meivakantie 24 april 9 mei
Hemelvaart 13 mei 16 mei
Pinksteren 24 mei 24 mei
junivakantie 5 juni 13 juni
zomervakantie 9 juli 22 augustus
Onze studiedagen zijn op:
vrijdag 25 september–vrijdagmiddag 4 december-vrijdag 29 januari–donderdag 1 april– vrijdagmiddag 25 juni
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan.