• Nieuws

met veel informatie over thuisonderwijs en opvang

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
7 april dinsdag Weer naar school ?
9 april donderdag Paasontbijt
15 april woensdag Theoretisch verkeersexamen voor de groepen 7
15 en 16 april woensdag + donderdag Cito Eindtoets
 
Vreemde weken voor ons allemaal.
Maar we proberen er het beste van te maken, dat is wel zo prettig voor ons allemaal.
We gaan er – vooralsnog – vanuit dat de kinderen vanaf dinsdag 7 april weer naar school mogen gaan.
 
Naast ouder bent u nu ook opvang en leerkracht geworden. 
Een bijzondere ervaring lijkt ons.
Wij wensen u veel plezier, sterkte en succes.

thuis.png
Alle leerkrachten hebben afgelopen maandag hard gewerkt om het “thuisonderwijs” zo goed mogelijk te regelen. Het is belangrijk dat kinderen blijven lezen, automatiseren, rekenen, schrijven en bewegen.
Kortom in het ritme blijven.
We beseffen ook dat thuiswerken zijn beperkingen heeft. Daarom zal er weinig nieuwe leerstof worden aangeboden de komende drie weken.
Wij verwachten ook niet dat u thuis 5,30 uur schooltje speelt, zo lang duurt immers een schooldag. 
Kinderen moet ook spelen en zeker ook buitenspelen met dit mooie weer. 
Alleen moeten zij geen fysiek contact met elkaar hebben.
 
Op onze website www.stjanschool.nl vindt u oefeningen voor u en uw kind om fit te blijven. 
Nouscha (onze inval vakleerkracht gym) heeft deze oefeningen gemaakt. 
Nouscha gaat op de website ook kaarten en challenges plaatsen voor het buitenspelen. 
Kortom hou onze website in de gaten!
Diverse leerkrachten gaan skypen met de kinderen. Er zijn/er worden instructiefilmpjes gemaakt om het e.e.a. uit te leggen aan de kinderen.

Vanaf de groepen 4 kunnen de kinderen werken met Gynzy (digitaal rekenen en taal). 
De leerkrachten kunnen zien hoe lang kinderen hebben gewerkt en welke fouten zij maken.
 
Digitaal werken is leuk, maar ook het werken op papier vergeten we niet. 
Diverse groepen hebben deze week schriftelijk materiaal en boeken opgehaald.
De leerkrachten van de groepen 1-2 hebben een filmpje gemaakt voor de kinderen, daarin vertellen Lapje en Stiekje wat de kinderen thuis allemaal kunnen doen. De kinderen kennen Lapje en Stiekje van het recycleproject. Het recycle project ligt nu even stil, maar zodra de kinderen weer naar school mogen, pakken we de draad op. U krijgt nog een bericht van ons wanneer de tentoonstelling van het recycle project zal plaatsvinden.
In het kader van ‘oefening baart kunst’ hebben de kinderen van groep 8 veel oefenwerk meegekregen voor de Cito Eindtoets. We gaan er vooralsnog van uit dat de eindtoets doorgaat op 15 en 16 april.
Als u vragen heeft, dan kunt u gerust de leerkrachten mailen. We blijven aan het werk.
 
Schoolfotograaf                             Podium St. Jan
Hij komt nu 8-9-11 juni.                             We laten het podium van 17 april vervallen. 
 
foto.jpg              theater.jpg
 
Opvang van uw kinderen
Als er wijzigingen zijn in uw werksituatie en dit heeft gevolgen voor de opvang: laat dit ons zo spoedig mogelijk weten.
 
Veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang
Wellicht is onderstaande informatie handig voor u.
 
Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze begroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossingvoor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. 
En de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben. (klik op deze link om naar de kabinetsmaatregelen te gaan)
 
De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. 
Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.
 
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. 
Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.
 
Mag mijn kind naar de kinderopvang?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. 
Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.
 
Mag mijn kind naar de gastouderopvang?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.
Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. 
Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.
 
Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier: klik op deze link: cruciale beroepsgroepen
 
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. 
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. 
Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 
Nee,
 
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt). 
Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig. 
Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij. 
 
Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus: 
 
Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u d factuur te blijven betalen.
Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 
U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. 
Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 
We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. 
We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren. 
 
Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:
 
Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. 
Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. 
We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.
 
Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?
Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook  de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
  • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg
  • Geen handen schudden
Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 
 
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. 
Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.   
 
Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:
 
Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. 
Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over.
We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.   
 
Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. 
Werkt u niet in een cruciaal beroep? 
Dan is het dringende advies om tot en met 6 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?
Uw kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. 
Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze maandag in principe op de BSO terecht. 
We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.
 
Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. 
Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
 
Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik vanaf 16 maart naar mijn werk?
Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. 
In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. 
De kinderopvang behoort daar ook toe.
 
Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. 
School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.
 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus

Een studiedagen op: vrijdag 19 juni

Een studiedagen op: vrijdag 19 juni
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.