• Nieuws

met o.a. informatie over de formatie, vacature bij de MR en de weekplanning tot Pinksteren

Beste ouders en verzorgers,

De planning van deze week: 
Maandagochtend 6a1  Maandagmiddag 6a2 
Dinsdagochtend 6a2  Dinsdagmiddag 6a1 
Woensdagochtend 6a2    
Hemelvaart - vrij  Hemelvaart - vrij 
Hemelvaart - vrij Hemelvaart - vrij
De planning van de week van 25 mei:
Maandagochtend 6a1 Maandagmiddag 6a2
Dinsdagochtend 6a2 Dinsdagmiddag 6a1
Woensdagochtend 6a1  
Donderdagochtend 6a2 Donderdagmiddag 6a1
Vrijdagochtend 6a1 Vrijdagmiddag 6a2

vooruit.png
 
 
Vooruitkijken
 
Deze week horen wij, net als u, hoe en wat nu verder met het basisonderwijs na Pinksteren.
We wachten dit rustig af.
De huidige week is een korte week in verband met Hemelvaart (donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij).
Het schema van de shifts (ochtend/middag) van de week van 25 mei is hetzelfde als de week van 11 mei.


 
 
uil.png
 
Terugkijken.
 
Het opstarten en het werken met een ochtend- en middagshift is goed verlopen.
Het is altijd verstandig om ook even terug te kijken.
 
Allereerst zijn wij blij dat we iedereen weer in een goede gezondheid hebben gezien.
Alle vijf dagen naar school is natuurlijk ideaal, maar liever iets dan niets.
 
Gelukkig hebben we geen strepen/ cirkels voor de school getrokken, want de meeste ouders houden zich prima aan de 1,5 meter.
Natuurlijk waren de andere schooltijden even wennen, maar volgens mij zijn er nu minder laatkomers dan voor het Coronavirus. 
Ook wordt er minder aangebeld om het broodtrommeltje of pakje drinken voor Piet of Klaas nog even te brengen.


Negen leerlingen zijn nu nog niet naar school gekomen. Dat is ongeveer 2%. Dat is niet veel. 
Ouders kunnen goede redenen hebben om hun kind(eren) niet naar school te brengen. 
Het is verder niet aan ons om daarover te oordelen. 
De leerplichtambtenaar, onze ouderkind adviseur en de GGD pakken dit verder op. 
 
Deze kinderen krijgen natuurlijk nog wel thuisonderwijs. Mede hierom zijn onze leerkrachten blij dat wij met een ochtend en een middagshift werken en niet met hele dagen (2 om 2 of 3 dagen naar school).
Naast het thuisonderwijs voor de hierboven genoemde leerlingen, zouden wij fysiek onderwijs moeten geven in de klas en het thuis (digitaal) onderwijs verzorgen aan de rest van de klas. De kinderen zouden immers maar twee of drie dagen naar school komen. Daarnaast zouden leerkrachten ook vijf dagen het overblijven zelf moeten regelen. Ze zouden dan werken van 8.00 uur tot 14.15 uur, zonder pauze. 
Dit mag ook helemaal niet volgens de CAO en is organisatorisch niet te regelen voor ons.
 
We zien de kinderen nu elke dag – met uitzondering van de woensdag.
De kinderen krijgen nog wel werk mee. Let op dit is huiswerk. 
U hoeft dus niet meer zelf les te geven. Als u het leuk vindt om te helpen, dan mag u dat natuurlijk wel doen.
 
Zoals u weet, doen wij nu zelf de noodopvang voor de ouders met cruciale beroepen. Dat is behapbaar voor juffrouw Murly voor 1/2 en meester Dave voor groep 3 t/m. 8. 
Fijn dat u zelf ook meedenkt met het oplossen van de opvang.
Natuurlijk is het niet ideaal voor iedereen, dat beseffen we ook. Onze medezeggenschapsraad liep qua informatie gelijk op met het team. Wat ieders rol en verantwoordelijkheid is bij zo’n -uitzonderlijke- situatie behoeft meer duidelijkheid. We hebben dit vorige week dinsdag met elkaar besproken.
 
Gym
De leerlingen van de groepen 6 – 7 – 8 krijgen sinds vorige week dinsdag nu ook 1x per week een gymles van 1.30 uur, dat zijn eigenlijk twee gewone gymlessen achter elkaar.
De gymles vindt plaats op de ochtend of middag wanneer de leerlingen geen les krijgen. 
 
Aanmeldformulier inleveren
Heeft u een kind geboren tussen januari en april 2017, dan moet u vóór 4 juni het aanmeldingsformulier inleveren.
Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dit dan s.v.p. zo spoedig mogelijk doen?

trek.jpg
Het formatieplaatje: de bezetting voor het volgend schooljaar
Het belangrijkste gedeelte van het plaatje ‘Wie staat in welke groep’ is rond. 
De leerkrachten gaan nu hun werkdagen en werkzaamheden verdelen en bespreken.
 
Ook gaan wij de nieuwe groepen 3 samenstellen uit onze vijf kleutergroepen. Net als de voorafgaande jaren kunt u geen voorkeur aangeven. We proberen beide groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. 
We kijken daarbij naar de volgende punten: de leeftijd – jongens en meisjes – welke zorg er nodig is voor bijvoorbeeld kinderen die makkelijk leren of een duwtje in de rug nodig hebben. Zodra het totale formatieplaatje en/of de samenstelling van de groepen 3 rond is, dan krijgt u dit te horen.
Het is wel prettig voor ons, voor u en ook voor de kinderen dat al onze vacatures zijn ingevuld.

Medezeggenschapsraad en twee vacatures oudergeleding
In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten vier personeelsleden en vier ouders. De MR is een belangrijk orgaan binnen de school. Over een aantal zaken heeft de MR instemmings- of adviesrecht. 
Onze MR vergadert drie keer per schooljaar. De directie is adviserend lid van de MR.
 
Er zijn twee vacatures voor de oudergeleding.
Vacature 1 
Onze penningmeester Rachid stopt na het volgend schooljaar. Zijn zoon gaat dan naar het voortgezet onderwijs. We zoeken dus een nieuwe penningmeester. Het is handig om in het najaar, dan nog samen met Rachid, de jaarrekening en de begroting op te stellen. Je weet dan hoe alles werkt. Het innen van de ouderbijdragen en het maken van alle overzichten doe ik zelf. 
Heeft u belangstelling om de penningmeester te worden, dan kunt u met mij – j.bakker@askoscholen.nl contact opnemen of u schiet me even aan als u mij ziet.
 
Vacature 2
Emmeline heeft na dit huidig schooljaar haar termijn in de medezeggenschapsraad er op zitten. Zij stopt na dit schooljaar, want haar jongste dochter gaat na het volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs.
 
Indien u zich kandidaat wilt stellen of meer informatie wilt, dan kunt u dit doen via stjan.mr@askoscholen.nl. U kunt zich t/m 29 mei aanmelden.
Als er twee of meer kandidaten zich aanmelden, worden verkiezingen gehouden.
Op onze website bij: organisatie – MR – vindt u meer informatie over onze MR.

ziek.png
Ziek – verkouden – keelpijn?
De kinderen en de leerkrachten blijven dan thuis.
Als er sprake is van koorts of benauwdheid, dan moet het hele gezin thuisblijven.
24 uur klachtenvrij, dan weer naar school.
 
Voor meer informatie klik hiernaast: COVID-19


Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus

Een studiedag op: vrijdag 19 juni
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.