• Nieuws

met daarin informatie over het schoolrooster tot en met 5 juni a.s.

Beste ouders en verzorgers,

Vorige week hebben wij – net als u – gehoord dat de leerlingen vanaf maandag 8 juni 
weer vijf hele dagen naar school gaan, mits de coronacijfers zich positief blijven ontwikkelen. 
Daar gaan we dan maar vanuit.
 
Hieronder het rooster voor deze week en de volgende week.
 
Het rooster van deze week (van 25 mei)
maandagochtend 6a1 maandagmiddag 6a2
dinsdagochtend 6a2 dinsdagmiddag 6a1
woensdagochtend 6a1  
donderdagochtend 6a2 donderdagmiddag 6a1
vrijdagochtend 6a1 vrijdagmiddag 6a2

Het rooster voor de week van 2 juni:
Tweede Pinksterdag: vrij  Tweede Pinksterdag vrij
dinsdagochtend 6a2  dinsdagmiddag 6a1 
woensdagochtend 6a2    
donderdagochtend 6a2  donderdagmiddag 6a1
vrijdagochtend 6a1 vrijdagmiddag 6a2
Onze medezeggenschapsraad is akkoord met het rooster van de extra week van 2 juni. 
 
Aan het einde van deze week krijgen wij een protocol hoe e.e.a. gaat lopen met ingang van 8 juni. 
Zodra dit bekend is, krijgt u hierover meer informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan