• Nieuws

Met informatie over Sint Maarten en het nieuwe BSO aanbod van de Natuurfontein

Beste ouders en verzorgers,

​9 november ​vrijdag ​Sint Maarten - proefdraaien voor de groepen 1/2, 3, 4
​13 november ​dinsdag ​Start schoolgroente en fruit
​16 november ​vrijdag ​Informatiebijeenkomst van de BSO Natuurfontein om 14.30 uur op de St. Jan
​23 november ​vrijdag ​Groep 1/2 E gaat naar de natuurtuin de Slatuinen

Afsluiting van de het project “Vriendschap” 
Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren in de school om de afsluiting van het project bij te wonen. Men kon genieten van de liedjes, de videoclips en de werkstukken van de kinderen. Op onze website www.stjanschool.nl kunt u een en ander nog terugkijken.
 
De Natuurfontein – een nieuwe BSO voor de St. Jan
Informatiebijeenkomst op vrijdag 16 november om 14.30 uur op de St. Jan.

Beste ouders,
 
Er heeft zich een nieuwe BSO gemeld waarvan wij denken dat zij een welkome aanvulling zijn voor onze school. 
Op 16 november komen mensen van Natuurfontein uitleggen wat zij doen. Natuurfontein is dé groene BSO van Amsterdam. Buitenspelen, ravotten en avonturen beleven, dat wil toch ieder kind en is goed voor de ontwikkeling. En er gebeurt daar nog meer in en rond de natuur.
Wij van de St Jan geloven in de aanpak van Natuurfontein. 
 
Maar de mensen van Natuurfontein kunnen hun werkwijze natuurlijk zelf het beste uitleggen. Geef u daarom op en kom luisteren naar het verhaal van dé groene BSO van Amsterdam en ontvang een kleine attentie waarmee u alvast de vlekken van gras uit de kleren van uw kind kunt halen.  Aanmeldingen graag via welkom@natuurfontein.nl o.v.v. St Jan en uw naam.
 
Twee vacatures
Na de kerstvakantie gaat juf Nina op wereldreis en juf Melanie met zwangerschapsverlof. Meester Remy neemt dan de taken van Melanie over.
Dit betekent wel dat wij twee leerkrachten zoeken voor de extra ondersteuning.
Wellicht kent u iemand die graag op de St. Jan wilt werken?
Dan zijn wij – maar ook de kinderen - u zeer dankbaar.
 
De GMR van de ASKO
Vanaf 1 december 2018 is er een vacature voor de oudergeleding van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van de ASKO. 
Indien u hier belangstelling voor hebt of meer informatie wilt weten, dan kunt u met ons contact opnemen. 

Schoolgroente en fruit
Ook dit schooljaar doen wij weer mee. Vanaf dinsdag 13 november krijgen alle kinderen drie keer per week groente of fruit.
 
Sint Maarten
Op vrijdag 9 november gaat de onderbouw weer proefdraaien in de buurt. In de klas hebben de leerlingen prachtige lampionnen gemaakt. We willen nu alvast alle ouders die ons hiermee helpen hartelijk danken.
Denkt u nog aan het stokje met lampje en batterij voorzien van de naam van uw zoon of dochter?
 
Voor de ouders die zich enige tijd geleden hebben opgegeven om te helpen bij Sint, Kerst etc.: u krijgt t.z.t. van de commissie een uitnodiging. Ook alvast hartelijk dank voor uw hulp. 

Combi-functionaris VVE en Vroegschool
Dit schooljaar hebben de St Jan en AKROS een extra samenwerking: pedagogisch medewerkers van de VVE werken samen met de leerkrachten in de groepen 1/ 2.
In iedere kleutergroep werkt de leerkracht 1 ochtend per week samen met een pedagogische medewerker. De eerste ervaringen met deze nieuwe samenwerking zijn positief.
 
De ouderbijdrage.
Fijn dat u al heeft betaald, wilt u het anders per ommegaande betalen?                        
 Het te betalen bedrag is hetzelfde als de jaren hiervoor namelijk:                                   
  •  voor de groepen 1 t/m 4: 40 euro                                                                            
  •  voor de groepen 5 t/m 7: 50 euro                                                                            
  •  voor groep 8:  60 euro                                                                                         
 Alle ouders hebben vorig schooljaar de ouderbijdrage betaald. Behoorlijk wat ouders hebben een extra bijdrage betaald. Van deze extra bijdrage hebben wij de extra kosten voor de sportdag betaald in verband met de huur van het Blauw Wit terrein en zullen wij materialen voor ons techniek onderwijs aanschaffen. Namens de kinderen willen wij u voor uw bijdrage hartelijk bedanken. Ook dit schooljaar kunt u weer een extra bijdrage storten.
Wilt u s.v.p. de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage overmaken op: 
NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van: ouderraad St. Janschool 
Kortenaerstraat 32 1057 JN Amsterdam.                                                           
Wilt u s.v.p. bij de overschrijving de naam van zoon of dochter en de groep vermelden.        De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen.
Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/


Parkeerverbod in school
We merken dat er fietsjes, stepjes, driewielers etc geparkeerd worden in onze gangen. Dit is niet de bedoeling.
Wilt u het vervoermiddel van uw kind(eren) buiten parkeren? 
Alvast bedankt voor uw medewerking.


Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

​de eerste dag ​de laatste dag
​kerstvakantie ​21 december om 12.00 uur ​6 januari
​voorjaarsvakantie ​16 februari ​24 februari
​mei vakantie ​19 april ​5 mei
​juni vakantie ​30 mei ​10 juni
​zomervakantie 12 juli ​25 augustus
 
Onze studiedagen zijn op: 
1 februari – 28 maart – 28 juni:  Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan