• Nieuws

met informatie over o.a. de Sinterklaas activiteiten en de Recycle Sint Ruilmarkt van aanstaande weekend

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
22 november vrijdag Groep 1/2 C gaat naar de natuurtuin de Slatuinen.
27 november woensdag Alle kinderen mogen hun schoen zetten.
2 december maandag De leerlingen vanaf groep 5 nemen hun surprise mee naar school.
4 december woensdag Tentoonstelling van alle surprises in de lokalen van de groepen 5 t/m 8. Van 12.00 uur tot 12.30 uur bent u van harte welkom om te komen kijken.
5 december donderdag Sinterklaas komt aan op het Kortenaerplein. Alle leerlingen zijn op deze speciale dag om 12.00 uur vrij.
sint.jpg
Sinterklaas weer in het land  
U heeft het vast gezien op de t.v. of in de krant gelezen. 
Ook de school is weer prachtig versierd.
Het feest kan straks worden gevierd.
 
Ouders van groep 3 bedankt voor al het werk.
Lees alle mededelingen van de Sint in de agenda hierboven.


 
 
recycle.png
Help de Recycle Sint aanstaande weekend! 
Recycle: 
Breng jullie "uitgespeelde" speelgoed.
Ruil:    
Vind iets anders moois voor je eigen kind.
Geef:
Alles wat niet geruild is, gaat naar buurthuis de Tagrijn.
 
Wanneer: zaterdag 23 november en zondag 24 november van 11:00 tot 17:00
Waar: Kinkerstraat 270 (winkel genaamd "Motherhood").
 
Zo maken we het voor iedereen haalbaar en leuk om de feestdagen te vieren met cadeautjes.
Ook families die het minder ruim hebben kunnen, vanaf maandag 25 november, bij de Tagrijn iets moois uitzoeken voor Sinterklaas en Kerst.
De oudere kinderen die speelgoed weggeven, beseffen zich dat jongere kinderen er veel speelplezier van zullen hebben en dat afscheid nemen van speelgoed dus een hele positieve draai kan krijgen.
Tweedehands speelgoed kan net zo leuk (zo niet leuker) zijn als spullen die nog in de originele verpakking zitten. Zorg er zelf ook goed voor en wie weet maak jij er later weer iemand anders blij mee. En natuurlijk SUPER belangrijk. Door ons speelgoed te recyclen houden we de wereld weer een stukje schoner!
 
Met vriendelijke groet, Conchita moeder van Silou uit groep 3a.
 
 
tvs.jpg
Taalvriendelijke School
Afgelopen donderdag 14 november kreeg de St. Jan het 
officiële certificaat uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. 
 
 
 
 
Wat is een Taalvriendelijke school?
Het belang van scholen die alle kinderen samen met hun talen en culturele achtergronden verwelkomen en waarderen, wordt elk jaar groter met de instroom van meertalige kinderen van over de hele wereld. 
Volgens de initiatiefnemers geeft de St. Jan als pionier het goede voorbeeld om de meertaligheid van deze leerlingen positief in te zetten en om alle leerlingen en hun ouders/verzorgers zich welkom en thuis te laten voelen op school.
  • Als Taalvriendelijke School hebben wij het recht het Taalvriendelijke School-label te gebruiken en zichtbaar te maken.
  • Als Taalvriendelijke School maken wij deel uit van een wereldwijd te vormen netwerk van Taalvriendelijke Scholen. 
Tweejarige pilot
Het afgelopen jaar hebben wij kennis gemaakt met het concept Taalvriendelijke School en op basis hiervan hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld. Gedurende de komende twee jaar zal dit plan samen met het team, de ouders en leerlingen verder worden uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd.
Rutu Foundation
De Taalvriendelijke School is een initiatief van de Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education, Amsterdam. 
Meer weten?
https://languagefriendlyschool.org/alle-talen-zijn-welkom/
 
 
Aanmeldpapier voor de basisschool
Indien uw zoon of dochter is geboren tussen 1/9/2016 en 31/8/2017 heeft u van de gemeente een formulier gekregen om hem/haar aan te melden bij een basisschool. 
Ook als u hem/haar bij de St. Jan wilt aanmelden, moet u dit papier inleveren.
Vergeet dit s.v.p. niet.

vso.png
Het voorgezet onderwijs
De leerlingen van de groepen 8 hebben de keuzegids gekregen waarin alle informatie staat over de overstap naar het voortgezet onderwijs. 
In de gids staan alle v.o. scholen van Amsterdam en hun “open dagen”.
Wij adviseren ook de ouders van onze groepen 7 om alvast een aantal open dagen te bezoeken. 
De tijd dat je één v.o. school op je lijstje kon zetten, is allang voorbij.
Leerlingen met een vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k advies moeten een lijstje maken met vier scholen. Leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/havo-advies een lijstje met zes scholen. Leerlingen met een havo-, havo/vwo of vwo-advies twaalf scholen.
Op https://www.voschoolkeuze020.nl vindt u veel informatie en de keuzegids kunt u hier downloaden: 
https://www.voschoolkeuze020.nl/docs/keuzegids.pdf
 
oka.png
Een nieuwe Ouder- en Kindadviseur
Nathalie Reeders gaat ons – helaas – verlaten. Zij gaat ander werk doen in het ouder- en kindteam. 
Via deze weg willen wij Nathalie bedanken voor alles wat zij de afgelopen jaren voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor ons heeft gedaan. Nathalie zal de lopende zaken nog afhandelen t/m december.
Martin Darwiish is onze nieuwe ouder- en kindadviseur. Hij loopt al een aantal weken mee met Nathalie.
U kunt hem bereiken via m.darwiish@oktamsterdam.nl of 06 – 46 11 3451
Martin is om de week op dinsdag op de St. Jan aanwezig. U kunt bij hem terecht voor vragen/ hulp bij: opvoeding, begeleiding of het aanvragen van het sport- en cultuurfonds. 
 
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/ 2020                                                               
Indien u al heeft betaald, dan bedanken wij u hartelijk.
Van de ouderbijdrage wordt o.a. betaald: het schoolreisje, het schoolkamp, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de sportdag.

kassa.png

Het te betalen bedrag is hetzelfde als de jaren hiervoor, namelijk:   

  • voor de groepen 1 t/m 4: 40 euro
  • voor de groepen 5 t/m 7: 50 euro
  • voor groep 8: 60 euro                                                                                                     


 
Alle ouders hebben vorig schooljaar de ouderbijdrage betaald. Veel ouders hebben een extra bijdrage betaald. Waarvoor onze dank. Van deze extra bijdrage hebben wij de kosten de huur van het Blauw Wit terrein voor de sportdag betaald. Daarnaast hebben wij ook spullen voor het techniek onderwijs aanschaft, zoals constructiemateriaal - soldeerbouten - technisch Lego, diverse Smart Games etc. 
Wij zijn voornemens om ook dit jaar dat weer te doen. 
Wilt u s.v.p. de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage per ommegaande overmaken op:
NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van: Stg. ASKO inz. St Jan Ouderraad Postbus 87591 1080 JN Amsterdam. 
* S.v.p. bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter en de groep vermelden.

Stadspasregeling
Alle Amsterdamse kinderen die zelf een stadspas hebben, kunnen deze stadspas gebruiken om de ouderbijdrage te betalen. Op school wordt de stadspas gescand en de gemeente maakt vervolgens de ouderbijdrage over. Indien u van deze regeling gebruik wilt maken, dan moet u mij (Jan) een afspraak maken. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op: www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.
 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
kerstvakantie 20 december vanaf 12.00 uur 5 januari
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Onze studiedagen zijn op:
  • donderdag 5 december de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
  • donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij en ’s avonds hebben wij de kerstmaaltijd op school
  • vrijdag 31 januari
  • vrijdag 19 juni
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan.