• Nieuws

met daarin o.a. de data van ons Podium, een terugblik van de zomer tot en met nu, een vooraankondiging van het Amsterdamse Taalsymposium op 21 november en informatie over het landelijk NCO cohortonderzoek en instemming van ouders.

pdfNieuwsbrief St. Jan oktober 2023

Namens het St.Jan team wensen wij iedereen een heel prettige herfstvakantie en tot ziens maandag 30 oktober.

Vriendelijke groet,

Liza Huizer en Dieneke Blikslager