• Nieuws

met daarin o.a. informatie over ons project Vriendschap. Verder treft u in de bijlage ook het naschoolse aanbod van de taalschool IN.Lingo.

Beste ouders en verzorgers,
 
De agenda:
28 september vrijdag studiedag – alle leerlingen zijn vrij
3 oktober woensdag start van de Kinderboekenweek
8 oktober maandag start van de tien minutengesprekken
9 oktober dinsdag de groepen 6 gaan naar Eye – het filmmuseum

vriendschap.png
Project Vriendschap & de Kinderboekenweek
Op dinsdag 25 september zijn wij gestart met een schoolbreed project “Vriendschap”. Alle groepen zullen de komende weken op verschillende wijze bezig zijn met dit thema.
Dit sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek en onze lessen van de Gelukskoffer. Daar heeft u tijdens de informatieavonden meer over gehoord.


De Naschoolse Activiteiten
Vorige week zijn ongeveer 180 kinderen gestart met de Naschoolse Activiteiten. Omdat wij dit geheel zelf organiseren, kunnen er zoveel kinderen meedoen met de 16 activiteiten. De belangstelling was zo groot dat zelfs bepaalde activiteiten voor de tweede ronde in januari al vol zitten.
Op onderstaande foto ziet u onze jonge graffitikunstenaars aan het werk op onze speelplaats. 
NSA.png
 
ouderraad.pngDe ouderraad van de Sint Jan
De St. Jan heeft een ouderraad (o.r.) en een medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat sinds enkele jaren slechts uit drie leden namelijk: Rachid el Miloudi (de penningmeester) Maggy en Peter. 
Ondanks diverse pogingen in het verleden is het niet gelukt om de o.r. te versterken met nieuwe leden. 
Een o.r. is niet verplicht. Het is aan de ouders van de kinderen op school of zij een ouderraad nodig vinden of niet. Indien er geen nieuwe leden en een voorzitter komen, dan houdt de o.r. feitelijk op te bestaan. Indien u belangstelling heeft om zitting te nemen in de o.r. dan organiseren wij een bijeenkomst voor de belangstellenden, nieuwe leden. Tot 5 oktober kunt u zich aanmelden op het volgende mailadres: j.bakker@askoscholen.nl. Ook voor mogelijke vragen kunt u bij ons terecht. 
    
Wat doet een ouderraad?                                                                             
Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, want dat bepalen ouders grotendeels zelf. Hieronder vindt u een aantal mogelijke activiteiten:                                                                                                                                                                     
- een klankbord vormen voor ouders, de medezeggenschapsraad en de school 
- advies geven aan de medezeggenschapsraad van de school 
- praten over zaken die op school spelen 
- een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw
- kind(eren) in welke vorm dan ook. 
- het organiseren van bepaalde activiteiten
 
superjuffie.png
SupperJuffie
Op zaterdag 29 september gaat deze film in Utrecht in première en op 9 oktober mogen  onze groepen 6 deze film al gaan zien in Eye - het Amsterdamse filmmuseum. We zijn daar welkom, dankzij een speciale uitnodiging. Naast het bekijken van de film krijgen de leerlingen een masterclass van de regisseur.
Hij zal o.a. de kinderen vertellen over de diverse stunts in de film en hoe het hem gelukt is om de dieren te laten praten.
 
Het lerarentekort!
Een vierdaagse schoolweek?
Juf of meester is ziek, dan gaan de leerlingen naar huis!
 
Momenteel staan er ongeveer 70 vacatures open in Amsterdam. Daarnaast kunnen er ook nog enkele tientallen leerkrachten aan de slag in de invalpoules van de diverse schoolbesturen. Het aantal vacatures neemt toe door o.a. zwangerschapsverlof, ziekte en de groei van sommige scholen. Ook buiten Amsterdam zijn er genoeg vacatures, dus leerkrachten zullen ook sneller van baan veranderen.
Het aantal sollicitanten neemt niet toe. Ze zijn er bijna niet. Daarnaast vinden wij de kwaliteit van de diverse sollicitanten voor onze vacature vaak niet voldoende.
Leerkracht zijn en blijven is nu eenmaal een vak dat je niet ‘even’ leert. Dat geldt overigens voor meer beroepen.
Zo maar iemand voor de klas zetten, komt de kwaliteit van het onderwijs zeker niet ten goede.
Gelukkig neemt het aantal studenten toe. Vanaf deze week heeft bijna elke groep op de St. Jan een student van de IPABO, de HvA of UpVa (de universitaire PABO). Dat is prettig voor de toekomst, maar op de korte termijn lost dit het lerarentekort niet op.
Dit schooljaar en ook de komende jaren zal het tekort alleen maar toenemen. 
Eén basisschool in Amsterdam stuurt nu standaard op de eerste ziektedag van een leerkracht de leerlingen naar huis. De ouders moeten dan – via hun calamiteitenverlof? – een vrije dag regelen bij hun baas. Je krijgt dit als ouder dan ’s ochtends vroeg via de app of de mail te horen. Daar wordt niemand vrolijk van, maar het maakt wel duidelijk aan iedereen dat er een behoorlijk groot probleem is in het onderwijs.
 
Gelukkig hebben wij nu een laag ziekteverzuim. Het afgelopen schooljaar was dit een half procent opgevangen door onze ruime bezetting qua personeel. Maar dat kan de komende jaren zo maar veranderen. Het intern oplossen van ziekte of ander verlof gaat altijd ten koste van iets anders. Leerlingen verdelen over de diverse groepen is, gezien het aantal ook niet altijd mogelijk.
Diverse schoolbesturen in Zaandam en Alkmaar denken nu na over de vierdaagse schoolweek. Vanuit p.r. oogpunt hoor je in Amsterdam nog niets hierover. Maar ook daar zal dit onderwerp op een gegeven moment moeten worden besproken. Zeker als er op een school meerdere verloven (ouderschap/zwangerschap) zijn en er structureel geen leerkrachten te vinden zijn.
De inspectie zegt: “Een vierdaagse lesweek, dat mag niet volgens de regels”. 
Maar wat is dan de oplossing?
Kortom het worden spannende tijden voor het onderwijs.
 
Vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019
  de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 20 oktober 28 oktober
kerstvakantie 21 december om 12.00 6 januari
voorjaarsvakantie 16 februari 24 februari
mei vakantie 19 april 5 mei
juni vakantie 30 mei 10 juni
zomervakantie 12 juli 25 augustus
Onze studiedagen zijn op: 28 september – 1 februari – 28 maart – 28 juni.
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan.