• Nieuws

met informatie over o.a. onze informatieavonden

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
9 september maandag informatieavond voor groep 7a. Begint om 19.00 tot 20.00 uur
10 september dinsdag informatieavond voor de groepen 4 t/m 8. Begint om 19.00 uur tot 20.00 uur
16 september maandag groep 5a gaat naar het Paleis op de Dam
17 september dinsdag informatieavond voor de groepen 1/2 en 3. Begin om 19.00 uur tot 20.00 uur
19 september donderdag groep 5b gaat naar het Paleis op de Dam
25 september woensdag sportdag voor de groepen 1/2
27 september vrijdag studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij
info.jpg
 
Graag nodigen wij u uit voor onze informatieavonden op:
 • maandag 9 september voor groep 7a van 19.00 uur tot 20.00 uur
 • dinsdag 10 september voor de groepen 4 t/m 8 van 19.00 tot 20.00 uur
 • dinsdag 17 september voor de groepen 1 t/m 3 van 19.00 tot 20.00 uur
 
Tijdens deze avond kunt u: 
 • kennismaken met de leerkracht(en) en de andere ouders van de klas
 • krijgt u informatie over de leerstof en wat er allemaal gaat gebeuren. 
Daarnaast wordt er ook gekeken wie klassenouder(s) voor het komend school wil/ willen zijn en kunt u intekenen voor diverse activiteiten.
 
Wij rekenen op uw komst. Mocht u verhinderd zijn, laat u dat ons weten? 
 
Welke groep is gekoppeld aan welke activiteit?
Vorig schooljaar zijn we hiermee gestart en dat is goed bevallen. Hieronder ziet u welke groep aan welke activiteit is gekoppeld. De ouders organiseren dit in samenwerking met de leerkrachten. 
U zult t.z.t een uitnodiging ontvangen om mee te helpen met het organiseren.
 
De indeling groep + de activiteit vind je hieronder:
groep
Sinterklaas 3
Kerstmis 1/2 en 4
voorleesontbijt 6
carnaval 7
Pasen 5
afscheidsavond 8
dans.jpg
Taakomschrijving van de klassenouder:
Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. 
Het gaat primair om het coördineren van activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en te houden om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten. We streven ernaar om 1 tot 2 klassenouders per groep te hebben. In een kleutergroep is het prettig om een ouder uit groep 1 en een ouder uit groep 2 te hebben. Ouders kunnen aanmelden bij de jaarlijkse informatie-avond.
Een klassenouder biedt zich aan voor het gehele schooljaar en de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. Het is echter geen vrijblijvende taak: er wordt wel een actieve inzet verwacht.
De klassenouder(s) en leerkracht houden contact met elkaar. De afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt. Aan het begin van het schooljaar is het prettig om een gesprek in te plannen, zodat je verwachtingen naar elkaar kunt uitspreken: wat je inbreng is en wat je wilt en kunt betekenen als klassenouder.
 
Het is fijn als een klassenouder meedenkt en initiatieven toont, maar houdt daarover contact en overleg altijd met de leerkracht.
Het is ook mogelijk om met de klassenouders van hetzelfde leerjaar iets gezamenlijk te organiseren zoals een lentefeest bij de kleuters of een afscheidsfeest in groep 8.
Een klassenouder kan (in overleg met de leerkracht) de volgende taken op zich nemen:
 • Behulpzaam zijn bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep, zoals: excursies, uitstapjes, een groepsfeest, verjaardag of afscheid van de leerkracht, enz.
 • Ouders benaderen om elke week na de vakantie en indien gewenst luizen te controleren.
 • De leerkracht kan een beroep doen op de klassenouders voor assistentie in de groep bij deze activiteiten.
 • Gezamenlijk met ‘collega’ klassenouders de versieringen regelen bij bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval enz.
 • Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijv. bij ziekte, geboorte en/of andere gebeurtenissen.
 • Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij school
 • De klassenouders vervullen geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de klas tussen leerlingen, ouders en/of leerkracht. Je kunt evt. ouders verwijzen naar de leerkracht.

traktatie.jpg
Trakteren
Dit staat in onze schoolgids (zie de kalender die u allemaal heeft gekregen). ‘Het gaat ons om een kleinigheidje. Het komt een enkele keer voor dat kinderen naast een traktatie ook nog kleine cadeautjes uitdelen. 
Het geven van dit soort cadeautjes aan klasgenoten vinden wij niet gewenst. 
Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Chips, lolly’s en kauwgum zijn verboden. 
Een traktatie kan bestaan uit groenten en fruit. 
Voor andere traktaties geldt: hou het klein en beperk het tot één product. 
Uitgangspunt hierbij is dat traktaties niet meer dan 75 kcal bevatten. 
Op school zijn informatiemappen van de GG/GD aanwezig waarin voorbeelden van gezonde traktaties staan. 
Deze mappen kunt u raadplegen in de koffiekamer.’
De meeste ouders zijn overigens heel creatief in het verzinnen van al die gezonde traktaties. 
Onze dank hiervoor.
 
Ze zitten erop!
zonnenpanelen.png

Als u voor de school staat dan ziet u de zonnepanelen niet. 
Maar er liggen toch echt 66 van die grote panelen op ons dak. 
In een jaar is dat goed voor ongeveer 18.500 kWh. Een gezin bestaande uit 4 personen gebruikt in Nederland gemiddeld 363 kWh.  Kortom het dak van de St. Jan = goed voor stroom voor 50 huishoudens.
We krijgen nog een display, zodat de kinderen kunnen zien wat het allemaal oplevert.
 
Onze ouder- en kindadviseur
Nathalie Reeders is al vele jaren verbonden aan de St. Jan. 
De afgelopen jaren heeft zij ons maar vooral natuurlijk de ouders en kinderen zeer goed geholpen.
U kunt bij haar terecht voor allerlei vragen over opvoeding, begeleiding of het aanvragen van het sport- en cultuurfonds.
Nathalie is op de hieronder genoemde dagen van 8.30 tot 11.00 uur aanwezig op de St. Jan. 
U kunt haar vinden tegenover de koffiekamer. Vanaf 17 september is er een tweede adviseur aanwezig.
 • in september 10-17-24
 • in oktober         1-8-16-29
 • in november 5-12-19-27
 • in december 4-11-17
U kunt Nathalie verder ook bereiken via:
n.reeders@oktamsterdam.nl
 --- 06 12784544
 
Jasmijn van der Wardt is de schoolverpleegkundige die vanuit het ouder- en kindteam is verbonden aan de St.Jan. Zij is te bereiken via: 
j.vanderwardt@oktamsterdam.nl  
---  06 12342931
 
 
Project Nederland - vakantie in de groepen 5
In de groepen 5 staat Nederland de komende periode centraal. 
Zoveel mogelijk vakken zullen wij koppelen aan Nederland.
In het Paleis op Dam zullen zij de tentoonstelling “Op de kaart” bezoeken.
In kader van topografie moeten de kinderen o.a. de provincies met hoofdsteden leren. 
Het is altijd handig om je geheugen te trainen en Amsterdam op de kaart kunnen aanwijzen.

kaart.jpg

vertel.png

 

 

 

Kinderboekenweek 2019 - Reis je mee?
Wat hebben wij veel leuke vakantiekaartjes mogen ontvangen vanuit jullie vakantiebestemmingen. 
Hartelijk dank daarvoor! De kaartjes kunt u bewonderen bij beide ingangen.
De Kinderboekenweekcommissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de Kinderboekenweek van 2 oktober t/m 11 oktober. In deze week staan boeken en verhalen uit verschillende plaatsen, landen en culturen bij ons op school centraal. Wilt u samen met uw kind een verhaal vertellen over de plek waar u geboren en getogen bent (Amsterdam, Maastricht of in een ander land) ?
U bent in deze week van harte uitgenodigd bij ons.
Elke klas krijgt een intekenlijst waarop u zich samen met uw kind kunt aanmelden.
De lijsten hangen vanaf 9 september op het prikbord bij de klassen.
We hopen veel mooie verhalen te mogen horen.
 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 12 oktober 27 oktober
kerstvakantie 20 december vanaf 12.00 uur 5 januari
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Onze studiedagen zijn op:
 • vrijdag 27 september
 • donderdag 5 december de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
 • donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij en ’s avonds hebben wij de kerstmaaltijd op school
 • vrijdag 31 januari
 • vrijdag 19 juni
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.