De interne begeleiding (IB) op de St Janschool is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.
De IB volgt iedere leerling van school door:
> observaties te doen,
> over de leerling te spreken met de groepsleerkracht,
> het volgen van de leerlingen in het Leerlingvolgsysteem (o.a. van de Cito-toetsing),
> De interne begeleiding bekijkt of de leerling een regelmatige ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied.

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet zonder problemen. De interne begeleiding zorgt dan voor de speciale zorg voor het kind. Samen met de ouders en de groepsleerkracht maakt de interne begeleiding een stappenplan om het probleem inzichtelijk te maken en zo mogelijk op te lossen.