De St. Janschool is een bruisende, sprankelende school in Amsterdam de Baarsjes waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen. Het motto van de St.Jan ‘je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’ is daadwerkelijk voelbaar in de school. Het unieke en persoonlijke van ieder mens weet de St.Jan te koppelen aan groei, beweging en ontwikkeling samen met anderen. Met onze drie kernwaarden Bewust - Betrokken - Betrouwbaar vormt dit het fundament voor het prettige pedagogisch- en werkklimaat van de St. Jan. 

De St.Jan is een taalvriendelijke school. We richten ons actief op het creëren van een taalvriendelijke leeromgeving voor alle leerlingen. Kunst zien wij als bindende factor. Kennis, wetenschap, geschiedenis en techniek worden elk jaar verwerkt in uitzonderlijke kunstprojecten.

Een veilig en een goed pedagogisch klimaat is essentieel voor een basisschool. Elk schooljaar starten wij met “de Gouden Weken”. In elke groep staat dan het pedagogisch klimaat - hoe gaan we met elkaar en met de spullen om - centraal. Gedurende het schooljaar besteden wij regelmatig aandacht aan onze kernwaarden. De beleving van de veiligheid wordt ook jaarlijks gemeten. Iedere zorg/opmerking over leerlingen die zich niet prettig voelen, nemen wij serieus en zullen wij op acteren.
Elk kind is uniek en elk kind heeft instructie en begeleiding nodig. Pas dan kan je als school ervoor zorgen dat je het maximale leerrendement kunt behalen bij alle leerlingen. Leerkrachten zijn een belangrijke factor in het leerproces. Hun vaardigheden en handelingen ondersteunen en stimuleren het leren. Het gaat niet alleen om kennis. Je kennis moet je ook kunnen toepassen. Dit vraagt om een open en onderzoekende houding. Leren doe je alleen én samen, met andere leerlingen, met ouders en medewerkers van de St. Jan.

Op www.stjanschool.nl bij publicaties kunt u ons schoolplan en ons jaarplan vinden. Zij zijn de “papieren dragers” van ons onderwijskundig beleid. In ons jaarplan worden de onderwijskundige actie & verbeterpunten beschreven.