​Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur en de adjunct-directrice zijn adviserend lid.

De raad vergadert drie keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad is enigszins vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.

Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie.

Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan fusie of opheffing van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze gmr hebben leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting. Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting.

Leden van de MR
Voorzitter:
Jelmer Boukes (vader Lux) en Fanny Tijsen (leerkracht St. Jan)

Leden:
Jasper Pierik (leerkracht St. Jan)
Jacqueline Parren (leerkracht St. Jan) 
Anne Brouwer (leerkracht St. Jan) 
Fanny Tijsen (leerkracht St. Jan)

Jelmer Boukes (vader van Lex uit 5a en Tess uit 1/2)
Menno Dudok van Heel (vader van Doren uit 1/2)
Nursel Ozbas (moeder van Dila uit 8b en Armin uit 7b)
Wouter Kamphuis (vader van Quinn uit 1/2)

​​Contact
De MR is ook per mail bereikbaar: stjan.mr@askoscholen.nl