​De ouderraad bespreekt allerlei onderwerpen van het schoolleven. Zoals: de schoolreisje(s), de sportdag, de feesten en andere leuke activiteiten die de tijd op school voor de kinderen zo prettig mogelijk maken.

Maar ook: wat te doen bij hoofdluis of pesten?
Tijdens de vergaderingen wordt de ouderraad door de schoolleiding geïnformeerd en gevraagd om mee te denken over de ontwikkeling van onze school. Zo kan de ouderraad positieve invloed uitoefenen.
De ouderraad vergadert 4 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Ze worden in de nieuwsbrief aangekondigd.