Bewust Betrokken Betrouwbaar

De St.Jan heeft als motto ‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’. Wij vinden het belangrijk om op een betrokken, betrouwbare en bewuste manier met elkaar te werken. De drie B’s is het uitgangspunt van ons onderwijs. Deze kernwaarden leven wij voor en brengen wij over aan onze leerlingen door hier lessen over te geven en de waarden terug te koppelen aan de leerlingen tijdens de reguliere lessen, zodat:

  • Ieder kind met plezier naar school gaat.
  • Ieder kind op eigen niveau leert en wordt gezien.
  • Ieder kind vriendjes heeft.
  • Geen kind gepest of buitengesloten wordt.

Veiligheid
De veiligheid van kinderen binnen en buiten de school staat voorop. De school heeft een prettige uitstraling, een toegankelijke sfeer en een directie met gezag. De St Janschool vindt regels en afspraken nodig om een goed klimaat in de school te creëren. Een duidelijke structuur geeft de kinderen rust en veiligheid. Agressie en pesten worden door de school niet getolereerd.

De school heeft een klachtenprocedure ingericht voor gepeste leerlingen. Zij kunnen te allen tijde terecht bij hun leerkracht, drie contactpersonen én de directie van school. De attitude in het team is dat iedere leerling altijd serieus genomen wordt als hij/zij pesten meldt. Alle medewerkers van school voelen zich aangesproken en hebben een wij gevoel. Onze school heeft twee contactpersonen Melanie Tavenier en Anita Moekoet. Kinderen en ouders kunnen vertrouwelijk een beroep op hen doen in geval van pesten. Ieder jaar bezoeken de contactpersonen de klassen om te vertellen dat kinderen altijd bij hen terecht kunnen voor vertrouwelijke gesprekken.

Naast veel preventie grijpt de school ook curatief in: er volgen sancties. Ieder pestincident is uniek en verdient ook een unieke benadering. De directie is de aanstuurder bij het curatieve handelen.

Medische protocol van de ASKO:

Protocol ASKO medisch handelen en medicijn verstrekken