Elk schooljaar organiseren we vanuit een subsidie van het stadsdeel West naschoolse activiteiten voor de kinderen van groep 1 t/m8. Gedurende periodes van ongeveer acht tot 10 weken vinden er op een aantal middagen na schooltijd activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen uit een breed aanbod.

In 2024 bieden wij het volgende aanbod: 

  • Werken met de naaimachine
  • Spelend sporten
  • Schaakles
  • Zingen & dansen
  • Kookles
  • Stopmotion filmpjes maken
  • Dans Yoga
  • Proeflab voor kleuters 
  • Leerlab Rekenen en/of Lezen/schrijven 

Het stadsdeel vraagt een inkomensafhankelijk bijdrage van de ouders. Deze varieert van 1 euro tot 3 euro per keer. De betaling verloopt via Parro. Per jaar kijken wij aan de hand van de toegekende subsidie hoeveel activiteiten wij per jaar kunnen organiseren.  

Na inschrijving worden de kinderen ingeloot. U ontvangt een uitnodiging als uw kind is ingedeeld voor een bepaalde activiteit. Wij vinden deze activiteiten een belangrijke aanvulling op ons onderwijsprogramma. Voor vragen over de naschoolse activiteiten kunt u terecht bij de directie. 

Data en tijden voor periode 3 zie deze link