De school biedt de kinderen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Dit wordt verzorgd door een groep ouders van de St. Jan. Wij vragen u alleen gebruik te maken van de overblijfregeling, als er geen andere mogelijkheden zijn voor opvang tussen de middag.

Kinderen die overblijven nemen zelf brood mee. Wilt u geen koek, snoep, chips, chocola of iets dergelijks meegeven? Wel brood en fruit.

Tijdens het overblijven gelden dezelfde omgangsregels als in de klas. Dat wil zeggen: respect voor elkaar, correct taalgebruik, luisteren naar de overblijfouders. Net als in de klassensituatie zijn er bij het overblijven grenzen aan de ondersteuning die wij kunnen bieden.

De leerlingen eten in hun eigen lokaal en gaan buitenspelen op de speelplaats, het Kortenaerplein of het kerkplein. Het overblijven wordt verzorgd door een vaste groep ouders. De overblijfouders letten op of er voldoende is gegeten en gedronken. De kinderen mogen om 12 uur niet de school uit om bij de bakker, snackbar of supermarkt eten te kopen. Voor het overblijven wordt een bijdrage gevraagd. 

De prijzen zijn als volgt:

-  1x overblijven € 3,00

-  4x € 8,00 - 16x € 26,00 - 32x € 45,00 - 64x € 84,00

-  voor een heel schooljaar € 205,00

U dient van tevoren een strippenkaart te kopen, anders rekenen wij € 3,00 per keer.

U ontvangt via Parro een betaalverzoek of u kunt het overmaken op:

Rekeningnummer: NL88 INGB 0651 5792 52

Ten name van: ASKO inz St. Janschool NSA

Wilt u svp bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter vermelden en de groep.

Compensatie overblijfgeld

U kunt via www.leergeldamsterdam.nl controleren of u in aanmerking komt voor compensatie van het overblijf geld en deze direct aanvragen.