Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit geld is bestemd voor de organisatie van extra activiteiten zoals schoolreisje en schoolkamp in groep 8. U mag natuurlijk altijd een hoger bedrag overmaken. U ontvangt hier via Parro een betaalverzoek van. U kunt de ouderbijdrage ook overmaken op IBAN nummer : NL 81 INGB 066 89 75 164, t.n.v. Stg ASKO inz St Jan Ouderraad Postbus 87591 1080JN Amsterdam onder vermelding van de naam van uw kind(eren). De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de begroting van de ouderbijdrage. De MR heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage voor 2023-2024.

Tarieven schooljaar 2023 - 2024 (de definitieve bedragen worden in overleg met de penningmeester vastgesteld).

- voor de groepen 1 t/m 4   € 40,- per leerling

- voor de groepen 5 t/m 7   € 50,- per leerling

- voor groep 8                    € 60,- per leerling

De ouderbijdrage kan in termijnen worden betaald. Ouders met een stadspas kunnen met de stadspas betalen. Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra activiteiten. Echter: de ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.