Rondleiding voor ouders
Wat leuk dat u interesse heeft in onze school! Hieronder staat hoe u uw kind kunt aanmelden en hoe de plaatsing wordt geregeld. Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Liza Huizer en Dieneke Blikslager geven dan een presentatie over de Sint-Janschool. Na afloop van deze presentatie volgt een korte rondleiding.
Wilt een kijkje komen nemen? Reserveer een plek voor een rondleiding door hieronder op de gewenste datum te klikken.

Dear Parents,
Use the subscription form below to subscribe for the guided tour. Please notice that this tour is completely in Dutch. For an English tour or further information, please contact us by email at stjan.directie@askoscholen.nl

Deze bijeenkomsten zijn voor ouder(s)/ verzorger(s).

De data voor schooljaar 2023-2024 zijn:

 • dinsdag 12-09-2023
 • donderdag 28-09-2023
 • donderdag 5 oktober 2023
 • dinsdag 10-10-2023
 • donderdag 19-10-2023
 • dinsdag 31-10-2023

Donderdag 2-11-2023 sluitingsdatum periode 3.

 •  dinsdag 07-11-2023
 • donderdag 23-11-2023
 • donderdag 07-12-2023
 • dinsdag 19-12-2023

 

Wij kunnen maximaal 8 ouders per keer ontvangen. Kies hieronder de gewenste datum en tijd:

 

Onze groepen 1/2:
Via dit onderstaande filmpje kunt u alvast kennismaken met onze kleutergroepen.


 
Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019). U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 
 
Voorrangsscholen
Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.   
 
Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.
Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden. Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school. Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. 
Dit geldt in de volgende situaties: 
uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
uw kind zit op een IKC;
het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).
Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl 
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.
 

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor: 

 • kinderen geboren tussen 1 sept. t/m 31 dec. 2020                               op 7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2021                            op 6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2021                         op  7 november 2024

De betrokken ouders ontvangen een email zodra deze is ingevoerd. 

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. 
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 
 
Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.
 
Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. 
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie. 
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; 
        b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 
 
Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst: 
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 
8. Het kind woont buiten Amsterdam.
 
Aanmelden en inschrijven 
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.
Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden. 
 
Meer informatie 
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl 
Op de website van het BBObboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen. 

Zij-instroom
Zij-instromers zijn kinderen, die tijdens hun schoolloopbaan van school veranderen. Indien u belangstelling heeft voor de St. Jan, dan is het verstandig om een afspraak te maken met de directie van de St. Jan.  Indien u graag wil overstappen naar de St.Jan, dan hangt een daadwerkelijke plaatsing af van de volgende factoren:   
Is er plaats in de betreffende groep ? Onze groepsgrootte varieert van 24 t/m 31 leerlingen.  

Kunnen wij de ondersteuning bieden die uw zoon of dochter nodig heeft?
Wij zullen altijd informatie inwinnen bij de huidige school. Mocht uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig hebben, zullen wij kijken of we deze kunnen bieden. Ook de samenstelling van de huidige groep op de St. Jan met betrekking tot de zorg kan een rol in spelen in het wel of niet plaatsen van uw zoon of dochter op de St. Jan.

Wij handelen conform de huidige richtlijnen met betrekking tot de zorgplicht bij het aanmelden. Deze zorgplicht geldt voor alle basisscholen in Nederland. Het komt een enkele keer voor dat ouders vier weken voor de zomervakantie contact met ons opnemen. Wij kunnen in dat geval niet garanderen dat de gehele procedure voor de zomervakantie wordt afgerond.