Zij-instroom
Zij-instromers zijn kinderen, die tijdens hun schoolloopbaan van school veranderen. Indien u belangstelling heeft voor de St. Jan, dan is het verstandig om een afspraak te maken met de directie van de St. Jan.  Indien u graag wil overstappen naar de St.Jan, dan hangt een daadwerkelijke plaatsing af van de volgende factoren:   
Is er plaats in de betreffende groep ? Onze groepsgrootte varieert van 24 t/m 31 leerlingen.  

Kunnen wij de ondersteuning bieden die uw zoon of dochter nodig heeft?
Wij zullen altijd informatie inwinnen bij de huidige school. Mocht uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig hebben, zullen wij kijken of we deze kunnen bieden. Ook de samenstelling van de huidige groep op de St. Jan met betrekking tot de zorg kan een rol in spelen in het wel of niet plaatsen van uw zoon of dochter op de St. Jan.

Wij handelen conform de huidige richtlijnen met betrekking tot de zorgplicht bij het aanmelden. Deze zorgplicht geldt voor alle basisscholen in Nederland. Het komt een enkele keer voor dat ouders vier weken voor de zomervakantie contact met ons opnemen. Wij kunnen in dat geval niet garanderen dat de gehele procedure voor de zomervakantie wordt afgerond.