• Nieuws

met heel veel informatie over ons onderwijs vanaf 11 mei

Beste ouders en verzorgers,

school.png
Maandag
11 mei
 
De schooldeuren
gaan
weer open!


school.png
Natuurlijk heeft u afgelopen dinsdag gehoord, dat de scholen en de kinderopvang op 11 mei weer open mogen. Dat is fijn voor iedereen.
In eerste plaats fijn voor de kinderen en de leerkrachten, maar ook zeker voor jullie ouders! 
Niet meer die twee rollen: vader of moeder/leerkracht. Weer eventjes tijd voor jezelf.
Namens alle collega’s willen wij jullie bedanken voor al jullie inzet en begrip. 
Aangezien we nog steeds niet met zijn veertigen (het hele team) bij jullie langs mogen komen, doen wij het digitaal. Daar zijn we inmiddels aardig bedreven in geworden en u waarschijnlijk ook.
 
Veel plezier bij het kijken en luisteren van het volgende filmpje: 
klik hiernaast voor de link:  Bedankt ouders!
 
Het zal u ook duidelijk zijn, dat we 11 mei anders gaan starten dan na een zomervakantie. 
Het virus is er immers nog steeds. Het gaat wel de goede kant op en dat willen we graag zo houden, zodat iedereen weer min of meer zijn werk, hobby of zijn studie kan oppakken zoals voor de Corona.
 
Vandaar het vriendelijk doch dringende verzoek om onderstaande informatie goed te lezen en, indien nodig, nog een keer, want we willen immers allemaal dat iedereen - ook de medewerkers van de school - gezond blijven.
 
Op 11 mei gaan de schooldeuren dus weer open.
We hebben ervoor gekozen om te gaan werken met een ochtend- en een middaggroep.
Op de woensdag is er alleen een ochtendgroep.
Dat ziet er dan als volgt: 
 
De week van 11 mei:
Maandagochtend 6a1 Maandagmiddag 6a2
Dinsdagochtend 6a2 Dinsdagmiddag 6a1
Woensdagochtend 6a1  
Donderdagochtend 6a2 Donderdagmiddag 6a1
Vrijdagochtend 6a1 Vrijdagmiddag 6a2

De week van 18 mei:
Maandagochtend 6a1 Maandagmiddag 6a2
Dinsdagochtend 6a2 Dinsdagmiddag 6a1
Woensdagochtend 6a2  
Hemelvaart - vrij Hemelvaart - vrij
Hemelvaart - vrij Hemelvaart - vrij

6a1 is dus de helft van 6a en 6a2 is dus de andere helft van 6a. 
Dit geldt ook voor onze kleutergroepen: Je hebt 1/2a1 en 1/2a2. 
Bij het indelen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden, dat de kinderen van bijvoorbeeld familie Bakker (vijf kinderen) in dezelfde shift komen te zitten.
U krijgt van de groepsleerkracht te horen of zoon of dochter in 1 of 2 zit.
 
Schooltijden worden na de meivakantie als volgt:
In de ochtend gaat de deur om 8.20 uur open en is er les van 8.30 uur tot 11.30 uur.   
’s Middags gaat deur om 12.20 uur open en is er les van 12.30 uur tot 15.15 uur.
Op woensdag gaat de deur open om 8.20 uur en is er les van 8.30 uur 12.00 uur.
Er is dus geen overblijf!
 
We hebben deze constructie gekozen zodat:
  • Elke leerling 4 dagen in de week onderwijs krijgt. De leerkracht kan in 3 uur of 2 ¾ uur aandacht schenken aan de basisvaardigheden: rekenen – taal/ spelling – technisch en begrijpend lezen.
  • De leerkracht verzorgt geen afstandsonderwijs meer. Bij de optie: dinsdag en donderdag naar school voor de ene helft en de andere helft van de klas op maandag – woensdag – vrijdag moet er wel onderwijs voor thuis worden verzorgd.  Bij deze constructie (een hele dag op school) is er veel weglek van onderwijstijd en dat willen wij niet. 
  • De kinderen vanaf groep 3 krijgen wél huiswerk mee, dat moeten ze dan ’s middags of ’s ochtends maken. 
  • De leerkracht heeft tussen de middag dan een uur om te eten in de klas en zijn lessen voor te bereiden. Met 30 man/vrouw in de koffiekamer eten gaat ook niet lukken. Tussen volwassenen houden we immer 1,50 meter afstand aan. De 1,50 meter proberen ook tussen de kinderen en de leerkracht aan te houden. Dat zal niet altijd meevallen.
In de week van Hemelvaart zitten we voor televisie, want dan krijgen we wellicht te horen of de kinderen weer helemaal naar school kunnen, u naar kapper kunt gaan of wat kan drinken op een terrasje.
We wachten dat rustig af.
 
De school is voor kinderen en leerkrachten. 
De ouders komen dus niet de school in. 
De kinderen vanaf groep 3 gaan zelfstandig naar binnen als de deur opengaat om 8.20 uur of om 12.20 uur.
De groepen 1/2 starten in de ochtend of in de middag op het Kortenaerplein. 
Elke kleutergroep heeft daar zijn eigen plekje.
Maar ook daar houden we ons aan de 1,5 meter. We gaan ervan uit dat u dit zelf onderling ook doet. 
Twee grote stappen tussen u en de volgende volwassenen.
Om 8.30 uur en om 12.30 gaan de leerkrachten van 1/2 naar binnen.
Oeps, ik ben te laat.
Ja, dat is lastig want u mag niet naar binnen ook niet met een leerling van groep 1/2. 
Wat overblijft is, aanbellen en uw zoon of dochter moet dan alleen naar binnen.
 
We zullen hier streng op letten.
De leerkracht heeft ook wellicht thuis familieleden die tot de risicogroep behoren en er zijn ook collega’s die zelf tot de risicogroep behoren.

Als de school uitgaat gaan de leerkrachten van 1/2 ook weer naar dezelfde plek op het Kortenaerplein. 
Wilt u ze s.v.p. de ruimte geven.
De andere groepen gaan zoals gebruikelijk met de leerkrachten naar buiten. We moeten nog even regelen, waar zij moet hun kinderen heen lopen. Graag verspreid en op afstand wachten op de kinderen, dus niet allemaal voor de voordeur.
 
De inmiddels bekende RIVM-regels blijven van kracht:
regels.png
Bij keelpijn, lichte hoest, verkoudheid, koorts tot 38 graden blijven de leerlingen maar ook de leerkrachten thuis. Als er sprake is van koorts boven de 38 graden, dan blijven alle gezinsleden thuis. 
Als iedereen weer 24 uur oké is, dan mogen de kinderen weer naar school.
 
Schoonmaak en hygiëne
De toiletten werden rond 10.00 uur altijd al extra schoongemaakt. Dat laten we ook rond 13.30 uur doen. 
Alle deurklinken laten we overdag ook twee keer schoonmaken. 
De meeste deuren laten we openstaan. Dat scheelt alweer.
Heeft een leerling -meestal de jongsten- een “ongelukje”, bellen wij u in zo’n geval op. 
Normaal zorgden wij dan voor schone kleren, dat doen we nu niet. 
 
Verjaardagen van de kinderen
Daar besteden we natuurlijk aandacht aan, maar nu maar even niet trakteren.
We gaan nog even kijken op welke wijze gaan gymmen met juf Nouscha en knutselen met juf Nathalie.
De Naschoolse activiteiten van het blok tot de zomervakantie komen te vervallen, dat is niet zo handig nu.
Over hoe en wat m.b.t. de schoolreisje – het schoolkamp – de afscheidsavonden van groep 8 krijgt u meer informatie zodra er meer bekend is.
 
De Naschoolse Opvang.
Het lijkt mij het handigste, dat u zelf even contact opneemt van de opvang waar u gebruik van maakte om te kijken wat de mogelijkheden zien.
 
Opvang van kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep gaan wij zelf regelen indien dat noodzakelijk blijkt. En een ander hangt af van de beschikbaarheid van personeel. Voor de noodopvang en/of voor overige vragen kunt u mij ook in de meivakantie altijd mailen j.bakker@askoscholen.nl.
Mocht er belangrijke informatie komen, dan krijgt u dit natuurlijk van ons te horen.
Vanaf 11 mei…
Op de eerste dag zullen we natuurlijk terugkijken wat er allemaal is gebeurd, want dat is niet niks. 

Vervolgens gaat het leren ook weer beginnen. Wij pakken de draad weer op. We gaan eerst eens kijken: hoe is gegaan met het leren van onze kinderen. We vinden het nogal ongenuanceerd  - kort door de bocht - dat er overal wordt geroepen: “Onderwijsachterstanden / Onderwijsachterstanden”.
Veel kinderen (100% haal je nooit) hebben deze weken hard gewerkt en spelen kan ook leren zijn. 
Daarnaast vergeet men de inspanningen van onze ouders en onze leerkrachten. 
De Cito-toetsen van juni blijven wij ook gewoon afnemen. 
Niet om te oordelen maar om juist om te kijken hoe het is gegaan met de vaardigheden van de leerlingen, zodat we ons onderwijs daar ook na de zomervakantie op kunnen af stemmen.
 
Voorlopig voorlopig schooladvies
De leerlingen van de groepen 7 kregen altijd voor de zomervakantie hun voorlopig schooladvies inzake het V.O.
Dat blijven we ook, maar ze krijgen nu een “voorlopig” voorlopig schooladvies. 
De leerkrachten van de huidige groepen 7 hebben een aardig beeld van hun leerlingen maar ook deze kinderen hebben zes weken afstandsonderwijs gekregen.
Rond de herfstvakantie krijgen ze dan hun voorlopig advies en vervolgens – zoals gebruikelijk – eind januari 2021 hun eindadvies.
 
Corona Creativiteit De digitale wereld.
Zonder Corona hadden de leerlingen van 6a waarschijnlijk nooit hun toilet thuis zo prachtig versierd.

wc.png
 
Het versieren was een challenge voor de leerlingen. Ook hebben de kinderen de mooiste filmpjes gemaakt. 
Op onze website www.stjanschool.nl vindt o.a. een heel “lekker” kookboek van 5a en nog meer zaken.
sietse.png
 
De digitale wereld.
Wel lekker rustig zo zonder kinderen,
Maar ook wel een beetje saai.
 
Ook de digitale vaardigheden van u – de kinderen en de leerkrachten zijn waarschijnlijk enorm gegroeid. 
 
Als een collega zijn been heeft gebroken, dan hij/zij vanaf de bank toch een rekenles geven en dat is altijd meegenomen.


Boeken – werkschriften etc.
Graag gelijk na de meivakantie meenemen.
Alvast bedankt.
 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Een studiedagen op: vrijdag 19 juni
 
Tenslotte wensen wij u en de kinderen een fijne meivakantie.
Wij hopen u allemaal weer te zien op gepaste afstand.
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan.