• Nieuws

Met informatie over: de verkeersveiligheid rondom school, het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2019/2020 en "moderne media".

Beste ouders en verzorgers,
 
De agenda:
​vrijdag ​15 februari  ​De groepen 3 t/m 8 krijgen hun rapport mee
​dinsdag ​26 februari ​De groepen 4 gaan naar de Hermitage
​woensdag ​27 februari ​De groepen 5 gaan naar de Hermitage
​donderdag ​28 februari ​De groepen 6 gaan naar de Hermitage
​vrijdag ​1 maart ​’s Middags vieren wij Carnaval
​donderdag ​7 maart ​Groep 1/2C gaat naar Eye
​vrijdag ​8 maart ​Podium St. Jan
​dinsdag ​12 maart ​Groep 1/2A gaat naar Eye
verker.png
Verkeersveiligheid…vanaf morgen….
Op de laatste vergadering van onze medezeggenschapsraad is gesproken over de verkeersveiligheid rondom school. 
De ouders van de MR gaan actie ondernemen en u zult daar meer over horen.
 
We kunnen al morgen beginnen met: 
  • De auto parkeren waar dat hoort
  • Niet om 15.15 uur onze straat achteruitrijdend verlaten. 
Dit is te gevaarlijk gezien het aantal kinderen en ouders op en rond de school. Wij willen niet dat het een keer mis gaat!
  • De fiets parkeren waar het hoort.
                                                                                   Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar medewerking.
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2019/2020
Je kunt maar beter weten waar je aan toe bent. De eerste schooldag voor aankomend schooljaar 2019/2020 is op maandag 26 augustus. Het vakantierooster ziet er als volgt uit:

de eerste dag ​de laatste dag
​herfstvakantie ​12 oktober ​27 oktober
​kerstvakantie ​20 december vanaf 12.00 uur ​5 januari
​voorjaarsvakantie ​15 februari ​23 februari
​Goede Vrijdag + Pasen ​10 april ​13 april
​meivakantie ​25 april ​10 mei
​Hemelvaart ​21 mei ​24 mei
​Pinksteren ​1 juni ​1 juni
​zomervakantie ​3 juli ​16 augustus
Onze studiedagen zijn op:
  • vrijdag 27 september
  • donderdag 5 december de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
  • donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij en ’s avonds hebben wij de kerstmaaltijd op school
  • maandag 3 februari
  • vrijdag 19 juni
Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.
 
Waar is de juni vakantie gebleven en waarom hebben wij nu twee weken herfstvakantie?
De juni vakantie is verplaatst naar de herfstvakantie. 
Dit heeft te maken het feit dat de meivakantie later valt en dat wij met de zomervakantie in het eerste blok zitten. Regio Noord heeft dan namelijk als eerste zomervakantie. 
Indien wij tussen de meivakantie en de zomervakantie nog een juni week zouden plannen, dan blijft er weinig tijd over om onderwijs te geven.
 
Iedere leerling in Nederland moet in acht jaar tijd minimaal 7520 uur les krijgen. Dat is per jaar 940 uur. 
Wij zitten daar altijd boven, want dan heb je wat reserve als er een dag uitvalt door een staking of een kapotte kachel. Per week gaan de kinderen bij ons 25.30 uur naar school. 
Er zijn ook scholen waar de kinderen 24 uur per week naar school gaan. Dit betekent dat op de St. Jan leerlingen per week 1.30 uur “overwerken”. Deze uren krijgen zij op een ander moment vrij.
Sommige scholen gebruiken deze uren voor zeven losse studiedagen. 
Wij hebben jaarlijks drie of vier studiedagen. 
Bovenstaand verklaart de grote verschillen tussen de scholen in Nederland.

bieb.jpg
Onze voorleeskampioen in actie
Romaysa uit groep 7a vertegenwoordigde de St. Jan tijdens de regionale voorleeswedstrijd in de OBA Slotermeer. 
 
Zij las heel goed en spannend voor. 
Helaas heeft ze niet gewonnen, maar ze deed het super! 


 
 
 
Bezoek aan de Hermitage
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen 4, 5 en 6 naar de Hermitage. Zie de agenda voor de exacte data. Tijdens het bezoek zullen de kinderen de tentoonstelling bekijken en gaan ze ook zelf als kunstenaar aan de slag.

hermitage.jpg

Het voortgezet onderwijs
De leerlingen van de groepen 8 hebben allemaal een eindadvies gekregen. 
Ze gaan samen met hun ouders nog wat open dagen bezoeken om uiteindelijk het aanmeldpapier in te leveren bij de school van hun nummer 1.
De computer bepaalt uiteindelijk op welke V.O.-school je wordt geplaatst.
Hieronder vindt u onze adviezen voor dit schooljaar. Indien de uitslag van de Cito Eindtoets daar aanleiding toe geeft, moeten wij het advies heroverwegen. Dat kan dan naar boven toe worden bijgesteld.
 
De eindadviezen voor dit schooljaar:
 
​VMBO K 3
​VMBO K + LWOO ​1
​VMBO T ​12
​VMBO T / HAVO ​4
​HAVO ​4
​HAVO / VWO ​10
​VWO ​8
In het rapport voor de groepen 6 en 7 vinden ouders informatie over welke factoren een rol spelen inzake het advies.
Voor de zomervakantie krijgen de leerlingen van de groepen 7 hun voorlopig advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Ze krijgen dan te horen welke vorm van het V.O. op dat moment het beste bij hen past. Voor de ouders van de groepen 7 zullen wij ook een informatiebijeenkomst organiseren.
 
Notoire te laatkomers
Indien onze briefjes en om 8.00 uur op school melden niet helpen, dan zullen wij de namen van de kinderen en hun ouders doorgeven aan de leerplichtambtenaar. 
Te laat komen is immers een vorm ongeoorloofd schoolverzuim. 
U kunt hiervoor uiteindelijk een boete krijgen.
Als de zoemer gaat om 8.30 uur moeten de kinderen in het lokaal zijn.
Voor de meeste ouders en kinderen is bovenstaand gelukkig niet van toepassing. 
Zij komen keurig op en verstoren de les niet.
 
8.30 uur
Een vriendelijk verzoek aan de ouders: wilt u svp om 8.30 uur niet in de gang blijven. 
Wij gebruiken deze ruimte namelijk ook voor ons onderwijs.
 
 
carnaval.jpg


    Op vrijdagmiddag 1 maart vieren wij carnaval. 
    De kinderen mogen deze dag verkleed naar school                komen.


 
 
 
‘Ontwikkeling kleuter loopt vertraging op door beeldschermen’
 
ipad.jpg

‘Kleuters die veel tijd doorbrengen met een beeldscherm, zoals een iPad, televisie of computer, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldscherm loze leeftijdsgenootjes.’ 
Sterker nog, de onderzoekers denken dat veel schermtijd een negatieve invloed heeft op de sociale vaardigheden van het kind. Daarnaast worden ook de taal, spraak en beweging van het kind beïnvloed.
Dat concludeert de University of Calgary, na een meerjarig onderzoek onder 2441 kinderen tussen 24 en 60 maanden oud. 
De ouders van kinderen die meededen aan het onderzoek werd gevraagd om elke week aan te geven hoeveel uur het kind achter een beeldscherm had gespendeerd. Alle beeldschermen telden mee. 
Gemiddeld keken de jongste kinderen - zo’n 24 maanden - tweeënhalf uur per dag. 
De kleuters van 36 maanden keken 3,6 uur per dag en bij de oudste categorie van zestig maanden zo’n anderhalf uur per dag. Dat die laatste groep zo drastisch minder naar beeldschermen kijkt heeft volgens de onderzoekers te maken met de start van het eerste schooljaar. Dan is er veel minder tijd om content in te nemen.  De onderzoekers vinden dat met de resultaten een duidelijk verband te leggen valt tussen meer schermtijd en slechtere scores. Zo hadden de kinderen die veel naar schermen keken toen ze 24 maanden oud waren, een grotere achterstand toen ze 36 maanden waren, dan leeftijdgenootjes die minder naar schermen hadden gekeken. Dat geldt ook voor de kinderen van 36 maanden, die een achterstand hadden opgebouwd toen ze zestig maanden oud werden. Volgens de onderzoekers moeten we de opvoeding anders gaan aanpakken in dit digitale tijdperk. Een echte maximale grens voor het aantal gespendeerde uren geven de onderzoekers niet. Die is nog te onduidelijk en verschilt dat per kind. Elk gezin moet samenwerken om het dagelijkse gebruik van technologie tot een positief aspect van het gezinsleven te maken.                                                       
Kortom: in ieder geval de moeite waard om hierover na te denken.
 
Moderne media nummer 2 
Na de voorjaarsvakantie besteden wij vanaf groep 5 aandacht aan de moderne media. Het lijkt ons logisch dat u ook thuis met uw zoon of dochter hierover praat en regelmatig meekijkt met uw kind(eren). 
Denk niet dat kan/ doet mijn kind niet. De kinderen van nu weten veel meer van de digitale wereld dan u misschien denkt. In ieder geval weten de kinderen van nu meer dan de generatie van 10 jaar geleden. 
 
Een nieuwe ‘speler’: Musical.ly/ Tik Tok. Dit is een van de snelst groeiende social media platforms die vooral bij kinderen in de basisschoolleeftijd een enorme hit is. Met hun 
smartphone of tablet nemen ze korte video’s van zichzelf op waarin ze fragmenten van populaire hits playbacken en allerlei dans- en handmoves maken. Daarna kunnen ze de clips online met elkaar delen, likes verzamelen en uitdelen, en berichten naar elkaar sturen.
De app is wereldwijd een ongekend succes en er zijn, net als bij vloggers, een aantal zeer populaire ‘musers’ die er aardig beroemd mee zijn geworden. Het bereik is groot, want clips kunnen ook direct op Facebook, Instagram en Twitter worden gepubliceerd. Musical.ly/ Tik Tok heeft inmiddels 100 miljoen geregistreerde gebruikers. 
 
Wat zijn de risico’s van Musical.ly/ Tik Tok?
Musical.ly is een erg onderhoudende app waarmee kinderen zich uren kunnen vermaken. 
Maar het heeft wel aspecten waar ouders zeker alert op moeten zijn. Zo staan standaard de privacy instellingen van Musical.ly/ Tik Tok op ‘openbaar’. Dat betekent dat alle geposte clips voor iedereen op het platform zichtbaar zijn. En ook het profiel van de muser, met nickname en locatiegegevens, is inzichtelijk. 
Bovendien wordt er automatisch mee ingestemd dat de clips ook op andere social media platforms getoond en gedeeld mogen worden. Ook door Musical.ly/ Tik Tok zelf voor marketingdoeleinden.
Met een openbaar profiel kan iedereen reageren op de geposte clip. Het is voor de muser ontzettend leuk om veel reacties en likes te krijgen. Sommige gebruikers krijgen ook onaardige – heel vervelende reacties. Daarnaast is het ook minder gewenst als kinderen ook persoonlijke informatie verstrekken. 
Zo blijkt in de praktijk dat kinderen geen moeite hebben om te laten weten hoe ze heten, waar ze wonen en wisselen sommigen zelfs telefoonnummers en adresgegevens uit. Of ze ontvangen ongevraagd dergelijke gegevens van anderen. 
Door de standaardinstellingen in het profiel van Musical.ly/ Tik Tok aan te passen kan je dergelijke zaken voorkomen.

Het vakantierooster voor het huidige schooljaar 2018-2019
 
​de eerste dag ​de laatste dag
​voorjaarsvakantie ​16 februari ​24 februari
​mei vakantie ​19 april ​5 mei
​juni vakantie ​30 mei ​10 juni
​zomervakantie ​12 juli ​25 augustus


Onze studiedagen zijn op: 
Donderdag 28 maart (deze studiedag is georganiseerd door ons schoolbestuur)
Vrijdag 28 juni
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Tenslotte wensen wij u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan