• Nieuws

met daarin o.a informatie over de staking van 30 en 31 januari en de naschoolse activiteiten die op deze twee dagen wél doorgaan.

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:
20 januari maandag Bord-bestek-beker mee
22 januari woensdag Voorleesontbijt
30 + 31 januari donderdag + vrijdag Staking. Alle kinderen zijn vrij.
Let op: De naschoolse activiteiten gaan wél door.
Staking op 30 en 31 januari.
86% van de medewerkers van de St. Jan hebben aangegeven te gaan staken op 30 en 31 januari. 
Ons schoolbestuur – de ASKO – ondersteunt deze staking.
Dit betekent dat wij de 30 en 31 januari dicht zijn.
 
De naschoolse activiteiten gaan door:
  • Op donderdag 30 januari: Koken – Sport en Spel - Het geïllustreerde boek van de hele wereld 
  • Op vrijdag 31 januari: Chinees – Werken met de naaimachine – Koken 
Voor de leerlingen, die meedoen met deze activiteiten gaat de deur om 15.25 uur open. 
De les begint dan om 15.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
 
31 januari stond al als vrije dag gepland in verband met een studiedag. 
Deze studiedag halen we niet in. Met de ouders en het personeel maak ik voor de zomervakantie afspraken over de werkdagen en de studiedagen. 
Er zal op meer scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs gestaakt worden. Er is afgelopen vrijdag wel een CAO afgesloten. Maar er moet meer – structureel – geld naar het basisonderwijs om het tekort aan leerkrachten te verminderen.
 
De vier grote steden moeten eind januari plannen indienen bij de minister om meer geld te krijgen. 
Dit (tijdelijke?) geld is goed voor wat noodverbandjes, maar lost het structurele probleem niet op.

loesje.png

De afgelopen periode is het onderwijs niet echt positief in het nieuws geweest. Als je af gaat op de koppen in de kranten en wat je ziet op de televisie dan zou het overal in Amsterdam een “zooitje” zijn. 
Dat is gelukkig niet het geval.
Daarnaast wordt ook niet altijd het hele verhaal verteld. 
 
Mede hierom heb ik onderstaande informatie gestuurd naar diegenen in Amsterdam, die zich bezig houden met het lerarentekort.
U bent dan helemaal op de hoogte. 
 
 
 
Het tekort aan leraren - een ander verhaal. 
De segregatie neemt toe, een vierdaagse schoolweek, een gigantisch lerarentekort in Amsterdam” betekent brood op de plank voor: de recruiters, de uitzendbureaus en de p.r. mensen. Met als gevolg: dat je wel “gek” bent om als leerkracht in Amsterdam te gaan werken of te blijven werken. Ouders zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen en nemen bovenstaande informatie mee in de keuze voor de basisschool van hun kind.
 
Stop met deze negatieve berichtgeving en nuanceer deze!
Het “regent” inderdaad op scholen in Zuidoost, Amsterdam Noord en in Nieuw West 
harder dan op andere scholen. Maar er zijn ook scholen in deze wijken en in Amsterdam waar het zonnetje schijnt.
Meer geld naar sommige scholen is niet de oplossing. Dit is zelfs niet gewenst!
Een school met ongeveer 380 leerlingen in een van deze wijken krijgt: 500.000 euro (vanuit de nieuwe CBS-weging) + 210.00 euro (Kansen aanpak + VVE) + wellicht een teambeurs 30.000 euro en mogelijk ook nog 4 jaar 150.000 euro per jaar voor de Familieschool = totaal 875.000 euro per schooljaar.
Menig school in Amsterdam en zeker daarbuiten moet het met minder doen.

“Steek eerst eens je hand in je eigen boezem”
  • Het ministerie, de gemeente, de samenwerkingsverbanden, de besturen en de directeuren besteden nog steeds geld en soms ook veel geld aan zaken die niet direct met het onderwijs aan kinderen te maken hebben. Vragen om meer geld – zonder te kijken naar het effect - werkt ook niet mee voor de beeldvorming naar buiten toe.
  • Stop met het werken met uitzendkrachten.
  • Schoolbesturen kunnen nu al hun leerkrachten op sommige scholen extra belonen. Er blijft immers geld op de plank liggen.
  • Geef alle leerkrachten de extra reiskostenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Hef de 21,5 km grens dus op.
  • Sluit kleine scholen. In Amsterdam zitten zo’n kleine 40 scholen onder de opheffingsnorm. De kleine scholen kunnen open blijven doordat besturen ook grotere scholen hebben
Solidair
“We (scholen en besturen) moeten solidair zijn”.  Elkaar helpen is prima, maar een school/een bestuur is ook een bedrijf. De één zijn dood is de ander zijn brood.
 
Kwaliteit
Een leerkracht is na vier jaar start bekwaam en na enkele jaren vakbekwaam. Het is dus een illusie om te veronderstellen, dat je via een verkorte opleiding aan dezelfde kwaliteitseisen kunt voldoen. 
Als dat wel zo zou zijn, dan kun je de reguliere opleiding gelijk verkorten. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs de komende jaren zal dalen. Communiceer deze daling ook naar ouders!  
Zij zijn immers de kiezers. Als de politiek het structureel wil oplossen, moet men heel simpel: het salaris van het PO gelijktrekken aan het VO.
Diezelfde politiek is immers de veroorzaker van het tekort. De regel “de vervuiler betaalt, geldt nog steeds”. 
De leerkrachten hebben dit probleem niet veroorzaakt. Ze kunnen en hoeven de problemen, die voortvloeien door het gebrek aan collega’s dus ook niet op te lossen.
Scholen zijn zeer verschillend. De oplossing voor een probleem zal veelal maatwerk zijn.
 
p.s. Het is iedereen bekend dat er ook een tekort is aan directeuren.
Als er vragen zijn dan hoor ik deze graag. 
Jan Bakker

Het eerste rapport
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op vrijdag 7 februari hun eerste rapport mee. De leerkracht maakt zelf met u een afspraak voor een gesprek. Deze gesprekken vinden plaats voor en na de voorjaarsvakantie.
Zoals gebruikelijk stellen wij het op prijs als leerlingen vanaf groep 5 bij het gesprek aanwezig zijn. 
Indien u de map voor het rapport nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? 
De leerlingen krijgen maar één keer deze rapportmap van de school.
 
Voorleesontbijt
nv 2020.png
Op woensdag 22 januari ontbijten alle leerlingen op school. Tijdens het eten, zullen ze worden voorgelezen uit o.a. de nieuwe bekroonde prentenboeken. 
Wilt u de kinderen s.v.p. vanaf maandag 20 januari een bord, beker en bestek meegeven voor het ontbijt?
 
Onze website – nu ook een ‘knop’ naschoolse activiteiten
Het rooster van de naschoolse activiteiten staat vanaf nu ook op onze website. 
https://www2.askoscholen.nl/scholen/sintjan/Paginas/NSA.aspx (eventueel deze link in uw browser kopiëren)
 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
de eerste dag de laatste dag
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Onze studiedagen zijn op: vrijdag 31 januari (vervalt i.v.m. staking) en vrijdag 19 juni.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan