• Nieuws

Met informatie over: de MR, de Beweegweek en een vragenlijst voor de ouders.

​Beste ouders en verzorgers, 

De agenda: 
​20 mei ​maandag ​Start Beweegweek 
​22 mei woensdag  ​Sportdag voor de groepen 3 t/m 8 
​23 mei ​donderdag ​Dansmatten voor ouder en kind 15.15 tot 16.15 uur 
​24 mei  ​vrijdag ​Schoolreisje voor de groepen 1/2 naar Enkhuizen 
​27 mei ​maandag ​Schoolreisje voor de groepen 3 en 4
​28 mei ​dinsdag  ​Schoolreisje voor de groepen 5, 6 en 7 
​4 juni  ​dinsdag ​Einde van de Ramadan
   
   
 debat.jpg
   
                            
Twee ouders gezocht 
voor de Medezeggenschapsraad (MR)
 
          Mee praten op school?
 
               In de MR natuurlijk!
 
 
Elk basisschool in Nederland heeft een MR. Deze bestaat uit een persoonsgeleding en een oudergeleding. De MR op de St. Jan bestaat uit 8 leden. De directie van de school is adviserend lid, maar heeft geen stemrecht. 
 
Wat doet een MR? 
De MR geeft ouders en personeel die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid om mee te praten over alles wat er in en rond de school afspeelt. Dat “alles” is ook echt alles. 
Als individu kun je vaak slechts beperkt invloed uitoefenen op zaken die in en rond de school spelen.
Vanuit de MR kunnen ouders en personeel zich samen in zetten voor de school en het onderwijs.  
De MR vergadert drie keer per schooljaar van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
De MR heeft adviesrecht ten aanzien van een aantal zaken en instemmingsrecht inzake andere onderwerpen. De MR dient verder als klankbord voor de directie en vice versa, waardoor het een sterk overlegorgaan is op onze school. De MR kan ook in overleg treden met ons schoolbestuur (de ASKO). 
 
Aan het einde van dit schooljaar stoppen Annemarieke en Nicole met de MR. Zij hebben het termijn van drie jaar erop zitten en moeten dus aftreden.  
Namens iedereen van de St. Jan willen wij Annemarieke en Nicole hartelijke bedanken voor hun inzet. Vanwege het aftreden van twee ouderleden zoekt de MR twee nieuwe ouders. Alle ouders of voogden met een kind op de St. Jan kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.
Indien u belangstelling heeft dan kunt u zich voor 10 juni opgeven bij j.bakker@askoscholen.nl. 
 
Als u meer wilt weten over de MR dan kunt terecht bij de huidige leden: 
Annemarieke Faulkner voorzitter van de MR en moeder van Evan 5b en Miles 8b 
Nicole Molier moeder van Mees uit groep 6a 
Emmeline Kaptein moeder van Pum uit groep 6a 
Joyce Donat moeder van Ties en Finn Kamerling uit groep 3a en 3b 
Bij de personeelsgeleding de volgende leerkrachten: Anita, Suzanne, Rianne en Karin of bij Jan en Dieneke. 
 
We zoeken dus twee ouders. Als er drie of meer ouders zich kandidaat stellen, dan worden verkiezingen gehouden. Per gezin mag dan één stem worden uitgebracht. 
verkeer.jpg
Proficiat 
Goed gedaan groep 7.  
Alle leerlingen zijn afgelopen donderdag geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. 


 
 
Leer Bewegend Meer 
De beweegweek op de St. Jan start vandaag. Het thema van dit jaar is: ‘Leer Bewegend Meer!’  
Dat betekent dat wij deze week extra aandacht zullen besteden aan bewegend leren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een rekenles waarbij ze joggend de tafels opzeggen. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten, zoals de dansmatten, bewegen op het plein, bewegen tussen de lessen door en uiteraard de sportdag van groep 3-8 op woensdag 22 mei. 
We stimuleren de kinderen deze week extra om water te drinken en gezond te eten.   
 
Beweegt u mee? U bent van harte welkom op donderdag 23 mei na school tussen 15.15 uur en 16.15 uur om samen met uw kind te komen dansen op de dansmatten in de speelzaal.  


kring.jpg
De formatie voor het volgend schooljaar 
Momenteel zijn we druk bezig om te kijken: wie welke 
groep volgend schooljaar gaat draaien. 
Er zijn geen openstaande vacatures en dat is wel zo prettig. 
 
De groepen 3a en 3b voor het komend jaar: 
Ook dit jaar zullen wij de leerlingen uit onze vijf kleutergroepen verdelen over twee groepen 3.
Hierbij kijken wij o.a. naar: de verhouding jongens / meisjes en de  sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
                                                                                        Zodra we “uitgepuzzeld” zijn, krijgt u de formatie te horen. 

Hoe doen wij het op de St. Jan? 
Wat vindt u van ons onderwijs – het gebouw – etc – etc. 
In het verleden kreeg u via de mail een zeer uitgebreide vragenlijst.  
Dit schooljaar willen wij het anders proberen om te kijken of dat meer oplevert. 
 

tips.jpg

Per groep krijgen drie ouders (de klassenouders + nog één of twee ouders) een korte vragenlijst met daarop de volgende vragen: 
 
1. Top. Waar bent u tevreden over?  –  Wat loopt er goed? – Wat is er goed geregeld? 
          Kortom dat moeten we vasthouden! 
2. Tips. Waar loopt u tegen aan? –  Dit mist u op de St. Jan – Wat moet worden aangepakt? 
          Kortom dat moeten we veranderen! En heeft u zelf ideeën hoe we  e.e.a. kunnen aanpakken? 
3. Wat wilt u verder nog kwijt? 
 
Als u denkt: ‘ik wil zelf ook de vragenlijst invullen’, dan kunt u deze ophalen in de koffiekamer. U kunt hem ook digitaal verkrijgen door een mail te sturen naar j.bakker@askoscholen.nl 
 
 
Schoolkamp groep 8 
Moe, maar voldaan kwamen afgelopen vrijdag de leerlingen van de groepen 8 en hun begeleiders terug van het schoolkamp. De kinderen hebben genoten in Heino! 
Nog een paar weken en dan zit hun “lagere school” tijd erop. 
Natuurlijk gaan we door met rekenen en taal maar er zal ook zeker tijd worden ingeroosterd om de musical te oefenen. Fijn dat ouders van de groepen 8 ons – maar vooral de kinderen – hiermee willen helpen. 
In de meivakantie heeft juf Suzanne zelf de musical geschreven. We zijn erg benieuwd. 
Op vrijdag 5 juli heeft groep 8a hun afscheidsavond en groep 8b de maandag erop. 

kamp.jpg
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 
​de eerste dag ​de laatste dag
​juni vakantie ​30 mei ​10 juni
​zomervakantie ​12 juli ​25 augustus
Studiedag op: vrijdag 28 juni. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij. 
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager directie van de St. Jan.