• Nieuws

met o.a. informatie over de formatie voor volgend schooljaar, het overblijven en de verbouwing

​Beste ouders en verzorgers,

nieuwe schooljaar.png ​Gelukkig is het nog niet zo ver. 
Nog ruim drie weken school en 
dan genieten van de vakantie.
 
In deze nieuwsbrief veel informatie over het nieuwe schooljaar en de verbouwing.
 
Wij wensen u veel leesplezier.
 
De formatie / de bezetting voor 2020-2021
Op 1 oktober 2019 zaten er 449 leerlingen op de St. Jan. 
Het geld dat wij van het ministerie krijgen voor: potloden, boeken, het salaris en de rest van onze uitgaven, komt van deze 449 leerlingen. Het aantal kinderen bepaalt dus hoeveel geld een basisschool krijgt.
Daarnaast kan een school extra geld krijgen van het ministerie en de gemeente Amsterdam. 
Bij het toekennen van deze extra middelen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders (die van de moeders tellen dubbel), het land van afkomst en de duur van het verblijf in Nederland en of er sprake is van schuldsanering.
Al deze gegevens staan ergens in een computer. Iemand drukt op een knop en dan rolt er een bedrag uit. 
De verschillen tussen scholen onderling kunnen vervolgens behoorlijk oplopen. De ene school met 400 leerlingen krijgt zomaar 800.000 euro meer dan de andere school; dat zijn 13 fulltime leerkrachten meer. 
Volgens sommige schoolbestuurders en politici moet er nog meer geld naar “deze achterstandsscholen”. 
Ik zie dat iets genuanceerder. Kijk eerst eens naar de mogelijkheden van het kind en zorg dan vervolgens voor goed onderwijs. Als blijkt dat er meer geld nodig is, dan moet dat kunnen. Maar in Amsterdam worden de verschillen in wat de scholen krijgen wel erg groot. 
 
Wij – op de St. Jan - proberen het geld zo efficiënt mogelijk te besteden: geen administratie – geen dure externen – zoveel mogelijk naar het primaire proces (dit zijn de kinderen) en mede dankzij onze eigen reserve hebben wij ook de beschikking over extra leerkrachten.
 
spaar.jpg
 
Nu weer terug naar de St. Jan.
Het plaatje voor het volgend schooljaar ziet er als volgt:
 
Formatie 2020 / 2021 
groep  
1/2a Christa (ma wo do) + Martine (di do vrij)
1/2b Renée (ma di wo vrij) + Nienke (do vrij)
1/2c Esmee + Daphne (ma di)
1/2d Lisalotte + Nienke (di)
1/2e Tessa (ma di do) + Sarah (di wo vrij + inroosterdagen)
3a Amber
3b Aranka (ma di wo do) + Annemieke (vrij)
4a Carla (ma di) + Anita (wo do vrij)
4b Sylvia
5a Nina (ma di) + Mirthe wo do vrij)
5b Melanie (ma wo) + Marloes (di do vrij)
6a Fanny
6b Laura
7a Dieneke (ma) + Karin (di wo do vrij)
7b Anne (ma di wo) + Annemarieke (do vrij)
8a Suzanne (ma di wo) + Rianne (do vrij)
8b Sietse (ma di do vrij) + Dieneke (wo)
Sietse, Rianne, Fanny en Marloes gaan mee met de groep die ze ook dit schooljaar hebben. 
Anne en Annemarieke nemen de groep over van Laura
Karin en Dieneke nemen de groep over van Sylvia
Laura neemt de groep over van Carla en Elaine
Nina en Mirthe nemen de groep over Anita en Melanie
Sylvia neemt de groep over van Aranka
Carla en Anita nemen de groep over van Amber.
 
De ouders van de groepen 3 krijgen binnenkort de samenstelling van de groepen te horen.
 
Interne begeleiding en extra ondersteuning: 
Marianne groep 7/8 di wo do + Anne groep 5/6 do vrij + Jacqueline groep 3/4 ma di do + Manon (1/2) ma en wo ochtend en di/do. 
Extra ondersteuning Kelly: di do – Annemieke en Elaine en nog andere collega’s
 
Bewegingsonderwijs: Kim: ma di do vrij 
Lio-stagiaire bij Esmee: Daphne Pos
Onderwijsassistent voor de groepen 1/2: Murly: fulltime 
Conciërge Mohamed fulltime 
Directie Dieneke: di do vrij en Jan: ma di do vrij
 
U mist de flex (de extra ondersteuning) in het overzicht. Na de analyse van de methode- en de Cito toetsen van juni stellen wij de verdeling van de extra ondersteuning voor elke groep vast. Wij weten dan hoeveel zorg (herhaling maar ook verrijking en extra uitdaging) er in elke groep nodig is.
 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van onze drie LIO-stagiaires (Laila, Charley en Julia). 
Eva gaat werken op een andere ASKO school en Laila heeft inmiddels ook een baan gevonden. 
Dave onze onderwijsassistent is gestopt met zijn opleiding en zal ook stoppen bij de St. Jan.
Zoals u ziet komt juf Kim na haar verlof weer terug. Nouscha heeft gelukkig weer een andere baan gevonden bij een andere ASKO school.
Al deze collega’s willen wij bedanken voor hun inzet en alle goeds toewensen voor de toekomst.
 
Juf Esmee is weer teruggekomen van haar wereldreis en Dieneke werkt weer vijf dagen op de St. Jan. 
De afgelopen twee jaar werkte Dieneke twee dagen op het ASKO bestuurskantoor.
 
Wij zijn blij dat we al onze vacatures hebben ingevuld.
Op https://www.lievervoordeklas.nl/vacatures?type=basis 
Ziet u hoeveel banen er nog openstaan in het basisonderwijs in Amsterdam. 
Ook kunt u op deze website meer informatie vinden als u zelf leerkracht wilt worden.
 
lunch.jpg Het overblijven in 2020 / 2021
Voor het nieuwe schooljaar kunt u ook via een overschrijving een overblijfkaart voor een heel jaar of voor 64 keer kopen.
De prijzen zijn als volgt:
  • Voor het hele schooljaar: € 205,00
  • Indien u vorig schooljaar al een kaart had gekocht voor het hele jaar, dan moet u € 165,00 betalen voor een heel jaar
  • € 85,00 voor 64 keer overblijven
  • € 45,00 voor 32 keer overblijven

Het bedrag kunt u overmaken op:
Rekeningnummer: NL88 INGB 0651 5792 52
Ten name van: ASKO inz St. Janschool NSA
Wilt u svp bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter vermelden en de groep.
 
Als ouders in het nieuwe schooljaar weer de school in mogen komen, dan kunt u de andere kaarten op maandagochtend om 8.30 uur in de koffiekamer kopen. 
U kunt ook het bedrag in een envelop met daarop de naam van uw zoon of dochter + de groep afgeven aan de conciërge, directie of de leerkracht.
 
De prijzen voor de kaarten zijn als volgt:
1x overblijven € 3,00 - 4x € 8,00 - 16x € 26,00 - 32x € 45,00 – 64 x € 85,00 
 
De verbouwing
verbouwing.jpg
Ons schoolgebouw moet weer 25 jaar mee.
De eerste fase hebben we de vorige zomervakantie al gehad: een nieuw – geïsoleerd - dak met zonnepanelen.
In en na de zomervakantie gaat de (ver)bouw weer verder.
De lokalen van de groepen 3 en 4 worden helemaal gestript en ook de houten vloeren gaan eruit. Alle schoolspullen worden opgeslagen in onze speelzaal en op de eerste schooldag (17 augustus) zijn de lokalen voor de groepen 3 en 4 klaar.
 
Tegelijkertijd wordt ook de hele voorzolder gestript.
Dit is op 17 augustus nog niet klaar. Daarom worden de spullen van de groepen 7 en 8 in de zomervakantie naar de Meidoorn verhuisd. Deze groepen blijven het hele schooljaar in de Meidoorn. 
Wij hebben voor deze groepen gekozen vanwege de leeftijd van de kinderen. 
Deze vier groepen komen daar op een aparte gang bij elkaar te zitten. 
De ouders van de toekomstige groepen 7 en 8 krijgen over de start t.z.t. nog meer informatie. Dit is niet onze eerste verbouwing en het is de derde keer dat er tijdelijk groepen van de St. Jan in een ander schoolgebouw komen te zitten.
We werden bijzonder hartelijk ontvangen door de directeur van de Meidoorn en dat is een mooie start.
 
Als de zolder klaar is, gaan de groepen 5 en 6 naar zolder en tegelijkertijd gaan de groepen 1/2 naar de tweede verdieping. De eerste verdieping is dan leeg en wordt opgeknapt. Vervolgens gaan de kleuters weer terug en dan is de tweede verdieping aan de beurt. Als dit klaar is, verhuizen de groepen 5 en 6 van zolder en komen de groepen 7 en 8 weer terug.
Ook worden in de tussentijd alle gangen en wc’s opgeknapt, komt er een lift naar de tweede verdieping en worden de deuren naar de speelplaats verplaatst. De groepen 3 en 4 kunnen dan de gangen beter gaan gebruiken. 
 
Volgens de planning moet alles in augustus 2021 klaar zijn en kan het gebouw weer 25 jaar mee.

vakantie.jpg
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
 
Een studiedag op: vrijdag 19 juni
 
De zomervakantie begint voor de kinderen op donderdag 2 juli om 15.15 en op maandag 17 augustus zien we iedereen weer terug.


 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021
de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 10 oktober 18 oktober
kerstvakantie 18 december vanaf 12.00 uur 3 januari
voorjaarsvakantie 20 februari 28 februari
Goede Vrijdag + Pasen 2 april 5 april
meivakantie 24 april 9 mei
Hemelvaart 13 mei 16 mei
Pinksteren 24 mei 24 mei
junivakantie 5 juni 13 juni
zomervakantie 9 juli 22 augustus
Onze studiedagen zijn op:
  • vrijdagmiddag 4 december
  • vrijdag 25 september 
  • vrijdag  29 januari
  • donderdag 1 april 
  • vrijdagmiddag 25 juni
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan