• Nieuws

Met informatie over: de formatie van komend schooljaar.

De agenda:

20 juni donderdag V.O-voorlichting voor de ouders van de groepen 7 om 14.30 uur
21 juni vrijdag V.O-voorlichting voor de ouders van de groepen 7 om 8.30 uur
21 juni vrijdag Olympische sportdag voor de groepen 7
28 juni vrijdag Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
1 juli maandag De groepen 3 krijgen les van het Vincent van Gogh museum
5 juli vrijdag Afscheidsavond van groep 8a
8 juli maandag Afscheidsavond van groep 8b
10 juli woensdag De leerlingen groep 2 t/m 7 krijgen hun rapport mee
11 juli donderdag De laatste schooldag van dit schooljaar.

Beste ouders en verzorgers,
 
In deze nieuwsbrief krijgt u veel informatie over het volgend schooljaar. 
 
Allereerst aandacht voor onze collega’s die ons gaan verlaten.
Meester Remy gaat na de zomervakantie in Amersfoort werken. Na tien jaar op de St. Jan te hebben gewerkt, kan hij straks op de fiets naar zijn nieuwe school. Dat gunnen wij Remy van harte. 
Wij willen hem ook via deze weg bedanken voor al zijn inzet voor de kinderen van de St. Jan.
Juf Lisa, die per 1 maart bij ons is begonnen, kon kiezen voor een baan op de St. Jan of bij de educatieve dienst bij een Amsterdams Museum. Lisa heeft gekozen voor het laatste.
Van onze Lio-ers gaat meester Koen in Utrecht wonen en werken. Juf Cassidy gaat bij een andere ASKO-school werken en juf Lot gaat haar Lio stage ook bij een andere school lopen. 
Ook hen bedanken wij voor hun inzet op de St. Jan.
Hoewel het – gelukkig – nog eventjes duurt, melden wij nu al dat juf Esmee na de kerstvakantie naar Australië gaat om daar te wonen en werken.
 
Gelukkig zijn we erin geslaagd om al onze openstaande vacatures in te vullen. 
Juf Nina komt weer terug van haar wereldreis. Dave Deutsch komt bij ons werken als onderwijsassistent en Nienke Sluik drie dagen als leerkracht in groep 1/2. Ook komen er nog vier Lio-stagiaires bij ons stage lopen en werken. Zij zitten in het laatste jaar van hun opleiding en staan op de maandag en de dinsdag in de klas bij de diverse groepen.
 
In Amsterdam staan nu zo’n 150 vacatures voor het basisonderwijs open! 
Zie voor meer informatie de website: https://www.lievervoordeklas.nl/vacatures?type=basis
Men verwacht dat het tekort nog verder zal toenemen.
Een trieste zaak voor de kinderen en hun ouders.
 
Nu weer terug naar de St. Jan.
Bij alle groepen is er extra formatieruimte/uren voor alle kinderen. We noemen dit de flex-tijd of flex-klas. 
Deze extra tijd is er voor alle kinderen, of ze nu een steuntje in de rug, meer uitdaging of op een andere manier aandacht nodig hebben.
Zoals de naam al zegt -flex- is de samenstelling van de klas en ook diegene die les geeft flexibel. 
Het kan dus soms gebeuren dat er twee leerkrachten in een klas staan en samen de kinderen helpen.
 
In onderstaand overzicht wordt duidelijk hoeveel extra tijd (formatie) er is voor de diverse groepen:
groepen extra formatieplaats per week
1/2 2 fulltime banen
3 1,2 fulltime baan
4 1 fulltime baan
5 en 6 2 fulltime banen
7 en 8 2 fulltime banen

Ten opzichte van andere scholen hebben wij zoveel extra formatie vanwege het feit dat wij de extra ondersteuning zelf uitvoeren (dus geen dure externen inhuren) en de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten.
Het lage ziekteverzuim in 2018 (0,3%) en in 2017 (0,8%) draagt daar ook aan bij.
Wij – maar zeker ook de kinderen – zijn blij met deze extra handen in de klas.
 
Wie wordt de leerkracht/worden de leerkrachten van mijn kind(eren)?
De meeste lokalen van de groepen blijven zitten waar zij nu zitten. Een enkele kleutergroep ruilt van lokaal. Groep 7a zit na de zomervakantie in het lokaal tegenover de koffiekamer.
 
Wilt u uw kind zelf informeren over bij wie hij of zij volgend jaar in de groep komt? 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
En dan nu het overzicht:

Groepen 1/2
nu groep   de leerkrachten 17/18  

na de zomervakantie 

groep / lokaal van

de leerkrachten 18/19
1/2A Amber en Cassidy   1/2E Sarah en Laila (Lio)
1/2B Martine en Christa   1/2A Martine en Christa
1/2C Esmee   1/2C Esmee en Nienke
1/2D Lisalotte   1/2D Lisalotte
1/2E Renée   1/2B Renée

Juf Murly werkt vijf dagen als onderwijsassistent in de groepen 1/2. Bij diverse andere leerkrachten is er ook overlap en dat zorgt voor de extra tijd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groepen 3
  na de zomervakantie de leerkrachten 19/20
uit de diverse groepen 2 3a  Amber
uit de diverse groepen 2 3b Aranka en Charley (Lio)
 
Voor beide groepen 3 zorgen juf Annemieke voor drie dagen en juf Nienke voor een dag de extra ondersteuning. De ouders van de groepen 2 en de verlengers van groep 3 krijgen een aparte brief met de groepsindeling. Bij het samenstellen van de twee groepen 3 kijken wij naar de verhouding jongens/meisjes en de cognitieve en de sociale aspecten.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Groepen 4
nu groep   de leerkrachten 18/19   na de zomervakantie de leerkrachten 19/20
3a  Remy en Annemieke   4a Melanie en Anita
3b Aranka   4b  Elaine en Annemiek
Bij de leerkrachten van de groepen 4 is er ook overlap van dagen voor extra handen in de klas.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groepen 5
nu groep  de leerkrachten 18/19   na de zomervakantie de leerkrachten 19/20
4a Rianne en Annemiek   5a Fanny en Elles (Lio)
4b Anita en Elaine   5b Carla en Marloes

Groepen 6
nu groep  de leerkrachten 18/19   na de zomervakantie de leerkrachten 19/20
5a  Fanny en Laura (Lio)   6b Laura
5b Carla en Lisa   6a Sylvia en Julia (Lio)

Bij de groepen 5 en 6 is er overlap voor extra ondersteuning
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groepen 7
nu groep  de leerkrachten 18/19   na de zomervakantie de leerkrachten 19/20
6a Sylvia   7a Rianne en Nina
6b Marloes   7b Sietse en Nina

Groepen 8
nu groep  de leerkrachten 18/19   na de zomervakantie de leerkrachten 19/20
7a Anne en Koen   8a Anne en Mirthe
7b Karin en Mirthe   8b Karin en Mirthe

Juf Suzanne (4 dagen) en Dave Deutsch zullen naast de leerkrachten van 7 en 8 zorgen voor extra ondersteuning.

De verdere bezetting

Mohammed  conciërge 5 dagen
Kim  bewegingsonderwijs 4 dagen
Nathalie cultuur/beeldende vorming 3 dagen
Manon interne begeleiding / zorg voor 1/2 3 dagen
Jacqueline interne begeleiding / zorg voor 3/4 3 dagen
Anne interne begeleiding / zorg voor 5/6 2 dagen
Marianne interne begeleiding / zorg voor 7/8 3 dagen
Kelly zorg 2 dagen
Dieneke directie 3 dagen (di-do-vrij)
Jan directie 4 dagen (ma-di-do-vrij)

 

De informatie-avonden voor het nieuwe schooljaar.
Op dinsdag 10 september om 19.00 uur voor de groepen 4 t/m 8.
Op dinsdag 17 september om 19.00 uur voor de groepen 1 t/m 3.
U kunt dan kennis maken met de leerkrachten en de andere ouders van de klas.
 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2019-2020.

de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 12 oktober 27 oktober
kerstvakantie 20 december vanaf 12.00 uur 5 januari
voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Goede Vrijdag + Pasen 10 april 13 april
meivakantie 25 april 10 mei
Hemelvaart 21 mei 24 mei
Pinksteren 1 juni 1 juni
zomervakantie 3 juli 16 augustus
Onze studiedagen en overige bijzondere dagen:
  • vrijdag 27 september
  • donderdag 5 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij
  • donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij en ’s avonds hebben wij de kerstmaaltijd op school
  • vrijdag 31 januari 2020
  • vrijdag 19 juni 2020
Op deze dagen/tijden zijn alle leerlingen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker