• Nieuws

met o.a. informatie over de creatieve afsluiting van ons project Vriendschap en nog veel meer..

Beste ouders en verzorgers,

De agenda:

16 oktober dinsdag Vergadering van de medezeggenschapsraad
19 oktober vrijdag Afsluiting van het project Vriendschap aanvang 14.40 uur
29 oktober maandag De groepen 8 gaan de naar theatervoorstelling "Mijn zus woont op de schoorsteenmantel"
2 november vrijdag Start van de dans-/yoga lessen voor de groepen ½

 

project vriendschap.png

De afgelopen weken zijn alle groepen druk bezig geweest met het project “Vriendschap”. Op vrijdagmiddag 19 oktober sluiten wij dit project af.
U bent van harte welkom om deze afsluiting bij te wonen in de klas van uw zoon of dochter.
De buitendeuren gaan om 14.40 uur open.
Het gebeuren in de klassen begint om 14.45 uur
Om 15.00 uur kunt u samen met uw zoon of dochter door de school lopen om te kijken in de andere lokalen.
Vanwege deze afsluiting vervalt - het PODIUM !!!
 
Dag van de Leerkracht. Bedankt!
Afgelopen vrijdag 5 oktober was de feestelijke dag van de leerkracht. Het team is op deze dag gefeliciteerd door de ouders en de ASKO. Namens het team hartelijk dank voor alle attenties.
 
schoorsteenmantel.jpg Mijn zus woont op de schoorsteenmantel
Dit theaterstuk gaat over de woelige wereld waarin onze pubers opgroeien. Veel pubers krijgen te maken met: verliefdheid – de multiculturele samenleving – scheiding – vriendschap. 
 
Vandaar ook dat onze groepen 8 naar de voorstelling gaan in MidWest, het culturele centrum aan de Cabralstraat nummer 1.
Het bezoek wordt voorbereid in de klas en na het optreden vindt er ook een nagesprek plaats.
 
Dans-Yoga lessen voor de groepen 1/2
Ook dit schooljaar krijgen alle groepen 1 en 2 weer in twee blokken van vier lessen yoga van dans-yoga van Mascha Eikema (docent theaterdans en dans yoga).
De eerste les begint op 2 november. De twee serie van vier lessen is in maart.
 
Huiswerk - thuis werken - thuis leren
In de bovenbouw krijgen onze leerlingen regelmatig huiswerk mee. Sommige leerlingen en hun ouders vinden het prettig om thuis wat extra te oefenen. Op de website onder wie zijn wij bij groepen vindt u diverse sites vol met mogelijke oefeningen.
 
Amsterdam cultuurfonds
Willen uw kinderen naar muziek-, dans-, toneel of tekenles? 
De gemeente Amsterdam kan u en uw kinderen daarbij helpen. Er zijn wel enkele voorwaarden:
- Uw kind moet in Amsterdam wonen en tussen de 4 en 18 jaar oud zijn
- U bent financieel niet in staat om het lesgeld te betalen
- Het aanvragen verloopt via onze ouder- en kind adviseur Nathalie Reeders
- U kunt haar bereiken via: n.reeders@oktamsterdam.nl
- Zie voor meer informatie ook: https://www.jongerencultuurfonds.nl/

de wensmuur.jpg
 
 
De Wensmuur
Op de ouderavond hebben ouders van de groepen 1-2 een wens voor hun kind(eren) geschreven. 
Het zijn allemaal mooie wensen geworden. 
Veel kaartjes gaan over plezier en vriendjes. Dat sluit natuurlijk helemaal aan bij ons project.


 
 
De schooltuinen
De laatste les voor de groepen 7 is alweer geweest. Volgens de traditie is deze les een soep les. De leerlingen maken zelf een lekker soepje, welke ze, samen met een stukje stokbrood, heerlijk opeten. Op de foto ziet u een aantal van onze koks aan het werk.

schooltuinen.jpg
 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019
  de eerste dag de laatste dag
herfstvakantie 20 oktober 28 oktober
kerstvakantie 21 december om 12.00 6 januari
voorjaarsvakantie 16 februari 24 februari
mei vakantie 19 april 5 mei
juni vakantie 30 mei 10 juni
zomervakantie 12 juli 25 augustus


Onze studiedagen zijn op: 1 februari – 28 maart – 28 juni.
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan