• Activiteiten

Wij hebben het afgelopen thema geleerd dat regels duidelijk maken hoe je met elkaar kunt spelen, leren en leven.

Wij hebben geleerd:

- Dat regels geschreven of ongeschreven kunnen zijn
- Dat een leider zorgt voor duidelijke en eerlijke regels (we mochten zelf een wetsvoorstel schrijven 'als ik de baas zou zijn van de wereld....dan....')
- Dat een regel je iets kan verplichten of verbieden (in het verkeer)
 
Ter afsluiting van het thema hebben de kinderen een wetsvoorstel gemaakt. Eerst hebben ze nagedacht over wat ze zouden willen veranderen en daarna hebben ze onderzocht hoe zo'n wetsvoorstel in het echt aangevraagd wordt. Jikke wil bijvoorbeeld graag dat er meer ruimte is voor bewegen op school. 
Op de foto kan je zien wat ze nog meer hebben bedacht.