​​​Visie op het vak
Bewegingsonderwijs is voor ieder kind onmisbaar. De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een kind leert door middel van beweging de wereld te (ver)kennen. Door goed bewegingsonderwijs aan te bieden, wordt een goede basis gelegd voor het leven. Sporten is belangrijk voor de ontspanning, de gezondheid en de sociale contacten.

Sportactieve school
De St. Jan is een Sportactieve School. Scholen die in aanmerking komen voor het certificaat Sportactieve School hebben een ruim aanbod in sport- en beweegactiviteiten. Er is, op basis van het leerplan, structurele aandacht voor leerlingen met een bewegingsachterstand of juist een bewegingstalent. Leerlingen moeten op niveau en naar interesse kunnen meedoen. Sportactieve scholen werken samen met buitenschoolse aanbieders van bewegingsactiviteiten.

De St. Janschool is een JUMP-in school
JUMP-in is een Amsterdams initiatief van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de GGD Amsterdam. JUMP-in zorgt er sinds 2002 voor dat kinderen tussen 4 en 12 jaar meer bewegen en gezonder eten. De doelstelling van JUMP-in is; voldoende beweging en een gezond eetpatroon voor alle leerlingen van JUMP-in scholen. Hiermee wordt overgewicht op lange termijn voorkomen. Binnen de schoolsetting wordt op JUMP-in scholen gezond eten en bewegen via de programmaonderdelen van JUMP-in mogelijk gemaakt en gestimuleerd.
Lees meer over JUMP-in
Klik hier voor de links naar artikelen over: buiten spelen en ontbijten!
Klik eveneens hier voor artikelen over gezonde voeding en gezond trakteren​!

Sportprojecten
Sportdag
Elk jaar wordt er voor de bovenbouw, middenbouw en onderbouw een binnenschoolse sportdag geoganiseerd.

Amsterdamse Olympische Dagen (AOD)
Aan het eind van het schooljaar worden de Amsterdamse Olympische Dagen (AOD) georganiseerd. Dit zijn twee dagen, waarop de school zich voor één dag en voor één groep kan inschrijven. Groep 7 gaat namens de St. Janschool. De leerlingen kunnen van tevoren een sport kiezen waarmee ze op die dag tegen leerlingen van andere scholen strijden. De leerlingen kunnen zich daarnaast de hele dag vermaken met allerlei workshops en sportactiviteiten.

ASKO-sportdag
Een speciale werkgroep van vakleerkrachten bewegingsonderwijs binnen de ASKO organiseert jaarlijks een sportdag voor de schoolverlaters.

Sportstimulering Primair Onderwijs
Sportstimulering Primair Onderwijs (voorheen Jeugdsport In Beweging, JIB of JIPPIE) is begonnen in 1995. Het doel is om kinderen te laten kennismaken met verschillende sporten, zodat ze enthousiast voor sport worden en een sportief leven gaan leiden. Bij voorkeur als lid van een Amsterdamse sportvereniging. De vakleerkracht vraagt elk jaar drie sporten aan.

Overige projecten
Tenslotte zijn er nog eenmalige projecten zoals: De Nationale Sportweek, Olympisch lespakket, clinics en projecten vanuit SportService Amsterdam.

Contact
Ouders van kinderen op de St. Janschool kunnen met vragen over bewegingsonderwijs, JUMP-in of het zoeken van een leuke sportvereniging voor hun kind(eren), terecht bij juf Kim.