Bewust Betrokken Betrouwbaar

Een gezonde sociale schoolomgeving is een van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.

Onze drie kernwaarden bewust betrokken betrouwbaar zijn inmiddels bekend bij de leerlingen. In ons dagelijks handelen proberen wij deze kernwaarden zo betekenisvol mogelijk uit te dragen en in te zetten. Het afgelopen schooljaar zijn de B’s gekoppeld aan de weektaak die de groepen 1 tot en met 8 gebruiken. De drie kernwaarden zetten wij dus ook actief in als het gaat om het leren op school.

                            BBB

De drie B’s hangen zichtbaar bij beide voordeuren. Wij hebben filmpjes gemaakt om de drie B’s ook inhoud te geven gekoppeld en het dagelijks leven op de St. Jan. Voor elke ruimte waar kinderen komen, hebben wij kernachtig opgeschreven hoe je in deze ruimte rekening houdt met elkaar, de ander kan helpen en hoe je omgaat met de materialen.