Op de St. Janschool heeft Kunst en Cultuur een belangrijke plaats in het schoolprogramma. Doelstelling is om alle leerlingen in contact te brengen met verschillende vormen van kunst en cultureel erfgoed.

Er is aandacht voor de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. We bezoeken diverse musea en het Concertgebouw. We hebben onze eigen galerie en drie keer per jaar treedt elke groep op tijdens het open Podium St.Jan. Veel ouders leveren een grote bijdrage aan de uitvoering van bovenstaande activiteiten. 

Wij willen dat alle kinderen op gevarieerde wijze in aanraking komen met kunst. Dit doen we door middel van:

  • Grote kunstprojecten waaraan de hele school meedoet
  • Excursies
  • Samenwerking met culturele instellingen
  • Kortlopende projecten in afzonderlijke groepen
  • Wekelijks een half uur muziekonderwijs
  • Open Podium Sint Jan, optreden voor elkaar en voor de ouders.
  • Van enkele kunstprojecten vindt u foto’s en filmpjes op onze website.

Zie ook: Nieuwsberichten cultuur (klik op cultuur)

We sluiten de schoolbrede kunstprojecten af door de school voor 3 dagen om te toveren tot ons eigen St.Jankinderkunstmuseum. Alle werkjes worden dan trots getoond aan ouders, familie en de buurt. Het St.Jankinderkunstmuseum heeft zijn eigen weblog. 

Het meest recente werk staat in dit blog: St. Jan Recyclefabriek

 Bezoek het St.Jankinderkunstmuseum