Aslan Muziekcentrum verzorgt op onze school een doorlopende leerlijn! Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Door de muziektlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

Inhoud leerlijn:

● Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen.

● Instrumenten in bruikleen.

● de St. Jan schoolband. 

● Aansluiting op de TULE-doelen.

● Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking.

● Gratis digitale versie van onze leerlijnen voor alle leerlingen.

● Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn.

● In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum los lesmateriaal en trainingen aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten. Bekijk hier het promofilmpje van de Muziek Talent Express. 

 Wie wij zijn:

Aslan Muziekcentrum geeft grenzeloze muziek-, dans-en theatereducatie voor alle leeftijden, met de gedachte dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel.

Meer info: Op zoek naar muziek-, dans- of theater les buiten schooltijd? Of een talentprogramma op maat? Kijk voor meer informatie op https://www.aslanmuziek.nl of mail naar info@aslanmuziek.nl