De St.Janschool is een opleidingsschool voor studenten van:

  • de Pabo van de HvA & UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de Ipabo. Dit zijn studenten die het vak van leerkracht basisonderwijs willen leren.
  • incidenteel van andere Pabo’s, in bijvoorbeeld Utrecht, Alkmaar en Haarlem.

Elk jaar lopen studenten van deze opleidingen stage op De St.Janschool, variërend van 1e-jaars studenten die alles nog moeten leren tot 4e-jaars die als LIO (Leraar In Opleiding) zelfstandig les moeten geven. Zij worden in de eerste plaats begeleid door een mentor. Dit is een groepsleerkracht die daarvoor ook een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Op deze manier kunnen wij nieuwe leerkrachten opleiden voor in de toekomst.  

Een ander aspect wat binnen de samenwerking met de HvA en de UPvA veel aandacht krijgt is het doen van onderzoek. Wij hebben op de ST.Janschool een onderzoeksmatige attitude en vormen samen met studenten onderzoeksgroepen op zoek gaan naar het verbeteren van de onderwijspraktijk. Wij hebben hiervoor 3 teamleden aangewezen als onderzoeks-coördinatoren.

Naast de begeleiding van de groepsleerkrachten worden de studenten ook begeleid door de opleider in de school. De opleider komt de student bezoeken en de lessen bekijken. Deze bezoeken worden dan door de opleider met de student nabesproken. De opleider is de coördinator voor alle studenten op de St.Janschool en eindverantwoordelijke voor de beoordeling. Bij ons op school is dat Mirthe Stevens.