• Nieuws
Beste ouders en verzorgers,
 
De agenda:
 
​23 januari ​woensdag ​Voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 8
​25 januari ​vrijdag Eerste binnen les schooltuinen voor groep 6b
Voorleesontbijt 23 januari
lees1-1.pnglees2-2.pnglees 3-3.pnglees 4-4.png

Op woensdag 23 januari doet de St. Jan mee met het Nationaal Voorleesontbijt. Dit is een onderdeel van de Nationale Voorleesdagen 2019. Deze dagen zijn bedoeld om (voor)leesplezier onder kinderen te vergroten.
Concreet betekent dit voor ons het volgende: op 23 januari hoeven de kinderen niet thuis te ontbijten, want dat doen we allemaal van half negen tot negen uur in de eigen klas. De school zal voor het ontbijt zorgen.
Wilt u wél uw kind(eren) bestek, een beker en een bord meegeven? Graag voorzien van naam en uiterlijk dinsdag 22 januari afgeven aan de leerkracht van uw kind.
 
De dag staat verder in het thema ‘Verhalen voor het slapen gaan’. We maken er een lees-relax-dag van. 
Dat betekent o.a. dat alle leerlingen die dag in hun pyjama / onesie / slaapkleding naar school mogen komen.    Tijdens het ontbijt zullen uit elke klas leerlingen uit andere groepen voorlezen. Verder zal de school versierd worden met posters waarop kinderen vertellen wat hun lievelingsboek is. Ook wordt er in elke gang een kleine boekententoonstelling neergezet met tips over leuke boeken.                                                                                        
Op het internet is veel informatie te vinden over de voorleesdagen en het belang van (voor)lezen voor kinderen. 
De volgende websites zijn de moeite waard:                           
www.nationalevoorleesdagen.nl                                                              
www.jellejolles.nl/lezen-2-0-tien-redenen-lezen-belangrijk/            
www.lezen.nl/nl/waarom-doet-lezen-er-toe                                             
www.squla.nl/het-belang-van-lezen                                                       
https://jufmaike.nl/hoe-je-je-kind-thuis-aan-het-lezen-krijgt-tips-per-leeftijdscategorie
 
James in de Krakeling
Op dinsdagmiddag 26 februari gaan onze groepen 7 kijken naar de voorstelling “Hallo familie”. 
Naar het theater gaan is leuk, maar het wordt nóg leuker als een klasgenoot meespeelt in de voorstelling! 
Wij wensen James veel succes met het spelen en de andere kinderen veel kijkplezier. Op 26 januari krijgen de klasgenoten van James nog drie theaterlessen op school.
 
Staking op 15 maart?
De AOB (één van de onderwijsbonden) heeft haar leden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, MBO en HBO opgeroepen om te staken. Op dit moment is nog niet bekend of wij ook gaan staken. We handelen hierin net als de vorige keer: we wachten informatie af van de vakbonden en ons schoolbestuur, raadplegen onze mensen en dan nemen dan een besluit. Wij proberen u natuurlijk zo spoedig mogelijk op te informeren.
 
Op tijd aanmelden jongere broertjes en zusjes
Indien uw zoon of dochter volgend schooljaar naar school gaat, heeft u van de gemeente een aanmeldformulier gekregen. Vergeet u niet het aanmeldformulier op tijd in te leveren.
 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019
 
​de eerste dag ​de laatste dag
​voorjaarsvakantie ​16 februari ​24 februari
​mei vakantie ​19 april ​5 mei
​juni vakantie ​30 mei ​10 juni
​zomervakantie ​12 juli ​25 augustus

Onze studiedagen zijn op: 
Vrijdag 1 februari 
Donderdag 28 maart (deze studiedag is georganiseerd door ons schoolbestuur)
Vrijdag 28 juni
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.