• Nieuws

Met informatie over: de maand december, geluk(kerst)markt en stillezen in groep 3

Beste ouders en verzorgers,
 
De agenda:
woensdag
​28 november ​Alle leerlingen mogen hun schoen zetten
​donderdag ​29 november ​Voorlichting aan ouders van groep 8 om 14.30 uur
​vrijdag ​30 november ​Voorlichting aan ouders van groep 8 om 14.30 uur
​woensdag ​5 december ​Sinterklaas op de St. Jan
​vrijdag ​7 december ​Groep 1/2B herfst les in de natuurtuin “De Slatuinen”
​woensdag ​19 december ​Geluks(kerst) markt georganiseerd door leerlingen en ouders van groep 8 van 12.00 uur tot 14.00 uur
​donderdag ​20 december ​De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij en komen om 16.45 uur weer naar school voor het kerstgebeuren
​vrijdag ​21 december ​De kerstvakantie begint voor iedereen om 12.00 uur
De maand december
December is altijd een gezellige maand. Ouders van groep 3 hebben de school weer prachtig versierd.  Op 5 december verwachten wij Sinterklaas met zijn Pieten op het Kortenaerplein.

sint.png
Gelukkig is het nog niet zo ver. 
De leerlingen van de bovenbouw zijn druk in de weer om surprises te maken. Maar de rest van de school zit ook niet stil. 
Net als vorig jaar heeft de Sinterklaas commissie weer diverse filmpjes gemaakt rondom Sinterklaas. We gaan proberen om deze filmpjes ook op onze website te plaatsen.
Het thema dit jaar is Sint & Bewegen: we vragen alle kinderen om sportief gekleed op school te komen op 5 december.
Tot 5 december zullen de kinderen de diverse filmpjes gaan bekijken en ook zelf aan de slag moeten gaan. 
U gaat het allemaal zien op 5 december……

Geluk(kerst)markt op woensdag 19 december
De kinderen van groep 8 gaan een Geluks/kerstmarkt organiseren voor (groot)ouders, kinderen en mensen uit de buurt. 
Ze gaan dit doen omdat ze bezig zijn met de Gelukslessen. 
Op de markt kun je spelletjes spelen, koekjes, kaarsen kopen en nog veel meer. 
De Geluksmarkt begint om 12.00 uur en eindigt om 14.00 uur. 
Het geld dat de kinderen van groep 8 verzamelen, gaat naar een goed doel. 
Iedereen is welkom.  Geef het geluk door!!!!!! 

kerst.png
Kerstmis 2018
Gelukkig is het nog niet zo ver, maar de tijd gaat soms sneller dan wij denken, vandaar de volgende informatie.
Op donderdagmiddag 20 december om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij. 
Op school worden dan de tafels gedekt en thuis maakt u samen met u kind(eren) iets voor de kerstmaaltijd.
 
Vervolgens komt iedereen om 16.45 uur naar school. We gaan weer zingen op het Kortenaerplein. De kinderen gaan vervolgens eten in de klassen en voor de ouders is er een kerstborrel in de tent op de speelplaats en in de speelzaal.
Vorig schooljaar ging de borrel niet door vanwege de verbouwing. 
Daar hebben we dit jaar geen last van en bent u dus van harte welkom.
 
Rapporten
Als u de rapportenmap nog thuis heeft, wilt u deze dan inleveren bij de leerkrachten? Alvast bedankt.

Stillezen
Bij de kassa van de bouwmarkt keken ze wat vreemd op toen Jan 60 bochtjes en 30 dwarspijpjes op de band legde. “Zo, u gaat heel wat leidingen aanleggen” zei de kassière.
“Nee, het is voor mijn leerlingen in groep 3”. Ze keek mij verbaasd aan. 
Op onderstaande foto ziet u waar we deze stukjes pijp voor gebruiken. 
Vol aandacht lezen de kinderen en praten ze zelf in hun eigen telefoon.
Als ze te hard gaan lezen dan klinkt dat niet prettig in hun horen. 
Ze gaan dus fluisterend lezen. 
Wel zo lekker rustig in de klas en wellicht ook handig voor thuis.
lezen groep 3.png
Onze vacatures
Ook in deze barre tijden gaan we voor kwaliteit en nemen we niet iedereen aan. 
Gelukkig zijn we erin geslaagd om twee nieuwe collega’s te vinden. 
Zoals bekend gaat juffrouw Melanie na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof en juffrouw Nina op wereldreis. 
Het was al bekend dat meester Remy de taken van Melanie zou overnemen. 
Wij gaan binnenkort kijken hoe we de rest van de formatie gaan invullen.
 
Naschoolse activiteiten
Na de kerstvakantie starten we weer met een nieuw blok. De kinderen krijgen binnenkort een aanmeldformulier mee. 
Bij het vorige blok waren voor de activiteiten: theater voor 1/2 -3, Sterk in Eten voor groep 3/4 en groep 5/6, Kameleon atelier voor 4/5 en Sport en Spel ½ en Verrassende Proefjes voor ½ en 3 zoveel aanmeldingen dat lang niet iedereen mee kon doen.
Deze reeds aangemelde kinderen krijgen van ons een aparte brief met daarin de informatie over het blok dat na de kerstvakantie start.
N.B. Bij Sterk in Eten voor groep 3/4 zijn zelfs een aantal leerlingen in het derde blok geplaatst.
 
De ouderbijdrage.
Fijn als u al heeft betaald. Nog niet gedaan? wilt u de ouderbijdrage anders per ommegaande betalen? Het te betalen bedrag is hetzelfde als de jaren hiervoor namelijk: 
  • voor de groepen 1 t/m 4: 40 euro
  • voor de groepen 5 t/m 7: 50 euro
  • voor groep 8: 60 euro                                                                                          
Alle ouders hebben vorig schooljaar de ouderbijdrage betaald. Behoorlijk wat ouders hebben een extra bijdrage betaald. Van deze extra bijdrage hebben wij de extra kosten voor de sportdag betaald in verband met de huur van het Blauw Wit terrein en zullen wij materialen voor ons techniek onderwijs aanschaffen. Namens de kinderen willen wij u voor uw bijdrage hartelijk danken. Ook dit schooljaar kunt u weer een extra bijdrage storten.
Wilt u s.v.p. de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage overmaken op: NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van: ouderraad St. Janschool Kortenaerstraat 32 1057 JN Amsterdam.                                                           
Wilt u s.v.p. bij de overschrijving de naam van zoon of dochter en de groep vermelden.
De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. 
Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019
 
​de eerste dag ​de laatste dag
​kerstvakantie ​21 december om 12.00 ​6 januari
​voorjaarsvakantie ​16 februari ​24 februari
​mei vakantie ​19 april ​5 mei
​juni vakantie ​30 mei ​10 juni
​zomervakantie ​12 juli ​25 augustus
Onze studiedagen zijn op: 1 februari – 28 maart – 28 juni.
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker en Dieneke Blikslager
Directie van de St. Jan