​ ​​​​​​Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt

Basisschool Sint Jan
Een sfeervolle, een gemengde, en een gewilde school.
Basisschool Sint Jan huist in een mooi gebouw, uit de jaren twintig in de vorige eeuw en gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het schoolgebouw is meer dan 80 jaar oud, van buiten en van binnen goed onderhouden. Achter het schoolgebouw is een afgesloten speelplaats.

Onderwijs op de Sint Jan
‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt.’
Bovenstaande uitspraak is ons schoolmotto.​
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar hard aan het werk zijn en zich optimaal ontwikkelen.
We houden er rekening mee dat kinderen verschillen en op verschillende manieren leren.
Binnen de groepen wordt gedifferentieerd gewerkt. De hoofdvakken taal en rekenen bieden wij aan op drie verschillende niveaus.
Buiten de jaargroepen hebben wij flexklassen waarin kinderen, die een extra steuntje in de rug nodig hebben of juist meer verrijking nodig hebben, aandacht krijgen.
Elke dag beginnen alle kinderen met een half uur lezen. Hierbij zijn ouders en vrijwilligers betrokken.
Alle groepen werken met dagroosters voor structuur en duidelijkheid.

Naast het gebruikelijke onderwijsaanbod is er veel aandacht voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen:

  • Werk in ‘hoeken’ in de onderbouw
  • Activiteiten rond kunst en cultuur
  • Naschoolse activiteiten op creatief gebied
  • Naschoolse activiteiten op het gebied van bewegingsonderwijs.


Welkom op de Sint Jan
U moet er van overtuigd zijn dat u de goede school voor uw kind heeft uitgezocht. Wij nemen er graag de tijd voor om u onder schooltijd rond te leiden. U ziet de school in bedrijf. Zo krijgt u een goede indruk van onze school, de sfeer, de kinderen en het team. De data van de rondleidingen vindt u op de agendapagina van deze website. U kunt altijd bellen met Liza Huizer en Dieneke Blikslager​, de directie van de Sint Jan.

Samenwerking met culturele instellingen​
Hermitage-Foam-Kindercircus Elleboog-Jeugdtheater de Krakeling-Muziekschool Amsterdam-Concertgebouw Amsterdam, aanbieders van naschoolse activiteiten-individuele kunstenaars.