​ ​​​​​​Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt

Basisschool Sint Jan
Een sfeervolle, een gemengde, en een gewilde school.
Basisschool Sint Jan huist in een mooi gebouw, uit de jaren twintig in de vorige eeuw en gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het schoolgebouw is meer dan 80 jaar oud, van buiten en van binnen goed onderhouden. Achter het schoolgebouw is een afgesloten speelplaats.

Onderwijs op de Sint Jan
‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt.’
Bovenstaande uitspraak is ons schoolmotto.​
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar hard aan het werk zijn en zich optimaal ontwikkelen.
We houden er rekening mee dat kinderen verschillen en op verschillende manieren leren.
Binnen de groepen wordt gedifferentieerd gewerkt. De hoofdvakken taal en rekenen bieden wij aan op drie verschillende niveaus.
Buiten de jaargroepen hebben wij flexklassen waarin kinderen, die een extra steuntje in de rug nodig hebben of juist meer verrijking nodig hebben, aandacht krijgen.
Elke dag beginnen alle kinderen met een half uur lezen. Hierbij zijn ouders en vrijwilligers betrokken.
Alle groepen werken met dagroosters voor structuur en duidelijkheid.

Naast het gebruikelijke onderwijsaanbod is er veel aandacht voor activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen:

 • Werk in ‘hoeken’ in de onderbouw
 • Activiteiten rond kunst en cultuur
 • Naschoolse activiteiten op creatief gebied
 • Naschoolse activiteiten op het gebied van bewegingsonderwijs.

Kunst en cultuur

Wij willen dat alle kinderen op gevarieerde wijze in aanraking komen met kunst. Dit doen we door middel van:

 • Grote kunstprojecten waaraan de hele school meedoet
 • Excursies
 • Samenwerking met culturele instellingen
 • Kortlopende projecten in afzonderlijke groepen
 • Wekelijks een half uur muziekonderwijs
 • Iedere zes weken op de vrijdagmiddag: Podium Sint Jan, optreden voor elkaar en voor de ouders.
 • Van de meeste kunstprojecten vindt u foto’s en filmpjes op onze website.

Grote kunstprojecten in de afgelopen jaren:
Woeste Willem
De Poëzieroute
De Kinderkunstroute
Het Fotoproject
Het Lichtproject
Beelden aan de Gevel
Kerstmis in de Kerk
Tim op de Tegels
Het Zomercarnaval
Het Kerstramenproject
Het Bouwproject 'Gebouwd in West'

Ouders
Veel ouders leveren een grote bijdrage aan de uitvoering van bovenstaande activiteiten. Naast de ouderraad hebben we een zeer enthousiaste Commissie Kunst en Cultuur.

Welkom op de Sint Jan
U moet er van overtuigd zijn dat u de goede school voor uw kind heeft uitgezocht. Wij nemen er graag de tijd voor om u onder schooltijd rond te leiden. U ziet de school in bedrijf. Zo krijgt u een goede indruk van onze school, de sfeer, de kinderen en het team. De data van de rondleidingen vindt u op de agendapagina van deze website. U kunt altijd bellen met Jan Bakker en Dieneke Blikslager​, de directie van de Sint Jan.

Samenwerking met culturele instellingen​
Hermitage-Foam-Kindercircus Elleboog-Jeugdtheater de Krakeling-Muziekschool Amsterdam-Concertgebouw Amsterdam, aanbieders van naschoolse activiteiten-individuele kunstenaars.